پرسشنامه پایان نامه مدیریت

طیف لیکرت یا مقیاس لیکرت چیست؟

طیف لیکرت ابزاری برای سنجش نگرش افراد است و برای تهیه پرسشنامه‌های سنجش نگرش در مدیریت و علوم انسانی کاربرد دارد.

آیا طیف لیکرت باید نقطه وسط داشته باشد؟

همیشه از طیف‌های فرد استفاده کنید و طیف زوج را انتخاب نکنید. سوالاتی مانند ممتنع، نظری ندارم و مانند آن را برای نقطه وسط در نظر بگیرید.

آیا تعداد گویه‌های پرسشنامه طیف لیکرت مشخص است؟

بطور قطعی تعداد مشخصی برای اینن پرسشنامه مشخص نشده است اما توصیه آن است از ۳۰ گویه بیشتر استفاده نشود.

حد وسط طیف لیکرت ۵ درجه چه عددی است؟

دقت کنید طیف لیکرت پنج درجه از یک شروع می‌شود بنابراین حد وسط آن ۳ است و ۲٫۵ را در نظر نگیرید.

انواع طیف لیکرت

طیف لیکرت ۵ درجه

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

طیف لیکرت ۵ درجه

کاملا مخالفم مخالفم ممتنع موافقم کاملا موافقم
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

طیف لیکرت ۷ درجه

خیلی کم کم کم تا متوسط متوسط متوسط تا زیاد زیاد خیلی زیاد
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷

طیف لیکرت ۹ درجه

خیلی کم خیلی کم تا کم کم کم تا متوسط متوسط متوسط تا زیاد زیاد زیاد تا خیلی زیاد خیلی زیاد
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

دانلود مقاله آموزش طیف لیکرت

طیف لیکرت

تهیه پرسشنامه و سایر ابزارهای سنجش، نقش مهمی در پایان نامه دانشجویان مدیریت ایفا می‏ نمایند. مقایس و پرسشنامه از جمله ابزارهای سنجش هستند که گاه مترادف‏ و یکسان در نظر گرفته می‏شوند. اگرچه اصطلاحات مقیاس و پرسشنامه قابل تبدیل به‏ یک‏دیگر هستند،اما تفاوت‏های قابل ملاحظه‏ای بین شیوه‏های ساخت و کار آن‏ها وجود دارد. تهیه پرسشنامه‏ها یا مقیاس‏ها کار آسانی به نظر می‏رسد،با یک برنامه واژه‏پرداز می‏توان طی یک‏ روز پرسشنامه‏ای کاملا درخور توجه نتظیم کرد.به رغم این‏که پاسخ دادن به این پرسشنامه،کار مفرحی است ولی هیچ کس یا حداقل طاحان آن،نتایج آن‏ها را جدی نمی‏گیرند.پش می‏توان‏ گفت تهیه پرسشنامه یا مقیاسی که منجر به گردآوری داده‏های ارزشمندی شود،کاری دشوار است و هیچ پژوهش خوبی را نمی‏توان بر اساس داده‏هایی که با کم دقتی گرد آمده‏اند استوار ساخت.

برای طراحی پرسشنامه پایان نامه مدیریت معمولا از مقیاس لیکرت استفاده می شود. طیف های لیکرت پنج درجه برای طراحی پرسشنامه مرسوم است. برای طراحی پرسشنامه آنلاین نیز می توان از انواع مختلف طیف لیکرت استفاده کرد.