تحلیل آماری پایان‌نامه

مرکز تحلیل آماری پارس مدیر دارای مجوز از مرکز آمار ایران

آموزش کامل انجام تحلیل آماری و آزمون فرضیه‌های آماری با نرم‌افزارهای مدیریت و مهندسی صنایع در سایت پارس مدیر ارائه شده است. با مطالعه آمورش‌های متنوع سایت میتوانید پروژه‌های آماری خود را براحتی انجام دهید. با این وجود پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر خدمات زیر را ارائه می‌دهد.

موضوع فعالیت شرکت پارس مدیر داده پردازی و تحلیل آماری شرکت‌ها و پروژه‌ها با نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع مانند LISREL, AMOS, SPSS و نرم‌افزارهای تحقیق در عملیات است. تحلیل داده‌ها در سه محور اصلی تنظیم شده است: تحلیل آماری آماری پایان‌نامه، تحلیل داده‌های آماری، تحلیل داده‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و تحلیل فازی. برای فراگیری روش‌های تحلیل داده‌ها در مدیریت و مهندسی صنایع می‌توانید در کلاس‌ها و دوره‌های پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر شرکت کنید.

انجام تحلیل آماری فصل چهارم پایان‌نامه

تحلیل داده‌های آماری با نرم‌افزارهای آماری

تحلیل رگرسیون و همبستگی، آزمون‌های t و میانگین جامعه، خی-دو، داده‌کاوی و تحلیل عامل اکتشافی با نرم‌افزار SPSS

تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار LISREL و AMOS

تحلیل آماری پایان‌نامه داده‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها با استفاده از تکنیک انتروپی شانون، ANP و AHP

انتخاب گزینه بهینه با روش TOPSIS, DEA, VICOR, Promethe, SAW, ARAS, WASPAS, COPRAS

شناسایی الگوی روابط میان متغیرها با تکنیک DEMATEL

انجام کلیه تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره با رویکرد فازی

تحلیل رابطه خاکستری و تحلیل فازی

الگوریتم ژنتیک، شبکه‌های عصبی مصنوعی و هوش مصنوعی

برای تحلیل آماری می‌توانید از خدمات تحلیل آماری پارس مدیر دارای مجوز رسمی از مرکز آمار ایران استفاده کنید.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله