لوگوی دانشگاه های ایران

لوگوی دانشگاه های ایران، نشانه و سمبل هر دانشگاه بوده و در جلد پایان نامه و صفحه اول پایان نامه مدیریت درج می‌شود. البته آرم و لوگوی واحدهای مختلف دانشگاه آزاد مشابه یکدیگر است. همچنین آرم و لوگوی واحدهای مختلف دانشگاه پیام نور نیز مشابه یکدیگر است.

دانلود لوگوی دانشگاه های ایران

آرم و لوگوی دانشگاه تهران، علامه، شهیدبهشتی، تربیت مدرس، الزهرا، دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان، دانشگاه گیلان، شیراز، تبریز، چمران اهواز، یا هو مدد کرمانشاه، سنندج، بوعلی همدان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه یزد، داشنگاه مردان غیور و شیرزنان بلوچ و بلوچستان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه قم این دانشگاه شهر خون و قیام، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه مازندران، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه یاسوج، دانشگاه شاهرود، دانشگاه سمنان و …

لینک دانلود لوگوی تمامی دانشگاه های کشور با کیفیت مناسب برای پایان نامه

دانلود لوگوی تمامی دانشگاه های کشور

دانلود لوگوی دانشگاه های ایران

مجموعه لوگوی تمامی دانشگاه های ایران

نام و آدرس اینترنتی دانشگاه‌های کشور

سازمان سنجش: www.sanjesh.org

دانشکده تربیت دبیر فنی شریعتی تهران: www.shariaty.net

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی: لینک منقضی شد

دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشور: www.catc.ac.ir

دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه: www.sir.ac.ir

دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور: لینک منقضی شد

دانشکده علوم پزشکی فسا: لینک منقضی شد

دانشگاه اراک: www.araku.ac.ir

دانشگاه ارومیه: www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان: www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا علیها سلام: www.alzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا علیها سلام: www.alzahra.ac.ir

دانشگاه امام حسین علیه السلام: www.ihu.ac.ir

دانشگاه امام صادق علیه السلام: www.isu.ac.ir

دانشگاه بو علی سینا همدان: www.basu.ac.ir

دانشگاه بیرجند: www.birjand.ac.ir

دانشگاه پیام نور: www.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور نیشابور: neyshabur-pnu.ac.ir

دانشگاه تبریز: www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس: https://www.modares.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم سبزوار: www.iliadint.com

دانشگاه تفرش: www.tafreshu.ac.ir

دانشگاه تهران: www.ut.ac.ir

دانشگاه تهران، علوم پزشکی: https://www.tums.ac.ir

دانشگاه حضرت معصومه (س): www.hmu.ac.ir

دانشگاه خوارزمی: https://khu.ac.ir

دانشگاه رازی کرمانشاه: www.razi.ac.ir

دانشگاه زنجان: www.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان: www.semnan.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان: www.usb.ac.ir

دانشگاه شاهرود: www.shahroodut.ac.ir

دانشگاه شهرکرد: www.sku.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی: www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز: www.scu.ac.ir

دانشگاه شیراز: www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت آبادان: www.put.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان: www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران ): https://aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران ): www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی: www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف: www.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتی مالک اشتر: http://www.mut.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبایی ( ره ): www.atu.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران: www.iust.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد: www.um.ac.ir

دانشگاه کاشان: www.kashanu.ac.ir

دانشگاه گلستان: www.gu.ac.ir

دانشگاه گیلان: www.guilan.ac.ir

دانشگاه مازندران: www.umz.ac.ir

دانشگاه مفید: www.mofidu.ac.ir

دانشگاه هنر: www.art.ac.ir

دانشگاه یزد: https://yazd.ac.ir

دانشگاه سهند تبریز: www.sut.ac.ir

آدرس دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک: www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اهواز: https://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران: https://iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل: www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله: www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز: www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران: www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان: www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: https://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان: www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان: www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان: www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان: www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد: www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان: www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: www.gau.ac.ir