لوگوی دانشگاه های ایران

لوگوی دانشگاه‌های ایران، نشانه و سمبل هر دانشگاه بوده و در جلد پایان‌نامه و صفحه اول پایان‌نامه مدیریت درج می‌شود. البته آرم و لوگوی واحدهای مختلف دانشگاه آزاد مشابه یکدیگر است. همچنین آرم و لوگوی واحدهای مختلف دانشگاه پیام نور نیز مشابه یکدیگر است.

دانلود لوگوی دانشگاه‌های ایران

آرم و لوگوی دانشگاه تهران، علامه، شهیدبهشتی، تربیت مدرس، الزهرا، دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان، دانشگاه گیلان، شیراز، تبریز، چمران اهواز، یا هو مدد کرمانشاه، سنندج، بوعلی همدان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه یزد، داشنگاه مردان غیور و شیرزنان بلوچ و بلوچستان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه قم این دانشگاه شهر خون و قیام، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه مازندران، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه یاسوج، دانشگاه شاهرود، دانشگاه سمنان و …

لینک دانلود لوگوی تمامی دانشگاه‌های کشور با کیفیت مناسب برای پایان‌نامه

دانلود لوگوی تمامی دانشگاه‌های کشور

دانلود لوگوی دانشگاه‌های ایران

مجموعه لوگوی تمامی دانشگاه‌های ایران

نام و آدرس اینترنتی دانشگاه‌های کشور

سازمان سنجش: www.sanjesh.org

دانشکده تربیت دبیر فنی شریعتی تهران: www.shariaty.net

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی: لینک منقضی شد

دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشور: www.catc.ac.ir

دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه: www.sir.ac.ir

دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور: لینک منقضی شد

دانشکده علوم پزشکی فسا: لینک منقضی شد

دانشگاه اراک: www.araku.ac.ir

دانشگاه ارومیه: www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان: www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا علیها سلام: www.alzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا علیها سلام: www.alzahra.ac.ir

دانشگاه امام حسین علیه السلام: www.ihu.ac.ir

دانشگاه امام صادق علیه السلام: www.isu.ac.ir

دانشگاه بو علی سینا همدان: www.basu.ac.ir

دانشگاه بیرجند: www.birjand.ac.ir

دانشگاه پیام نور: www.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور نیشابور: neyshabur-pnu.ac.ir

دانشگاه تبریز: www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس: https://www.modares.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم سبزوار: www.iliadint.com

دانشگاه تفرش: www.tafreshu.ac.ir

دانشگاه تهران: www.ut.ac.ir

دانشگاه تهران، علوم پزشکی: https://www.tums.ac.ir

دانشگاه حضرت معصومه (س): www.hmu.ac.ir

دانشگاه خوارزمی: https://khu.ac.ir

دانشگاه رازی کرمانشاه: www.razi.ac.ir

دانشگاه زنجان: www.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان: www.semnan.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان: www.usb.ac.ir

دانشگاه شاهرود: www.shahroodut.ac.ir

دانشگاه شهرکرد: www.sku.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی: www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز: www.scu.ac.ir

دانشگاه شیراز: www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت آبادان: www.put.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان: www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران ): https://aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران ): www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی: www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف: www.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتی مالک اشتر: http://www.mut.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبایی ( ره ): www.atu.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران: www.iust.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد: www.um.ac.ir

دانشگاه کاشان: www.kashanu.ac.ir

دانشگاه گلستان: www.gu.ac.ir

دانشگاه گیلان: www.guilan.ac.ir

دانشگاه مازندران: www.umz.ac.ir

دانشگاه مفید: www.mofidu.ac.ir

دانشگاه هنر: www.art.ac.ir

دانشگاه یزد: https://yazd.ac.ir

دانشگاه سهند تبریز: www.sut.ac.ir

آدرس دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک: www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اهواز: https://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران: https://iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل: www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله: www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز: www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران: www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان: www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: https://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان: www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان: www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان: www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان: www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد: www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان: www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: www.gau.ac.ir

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله