تجربه برند مد و فشن

ترجمه مقاله تجربه برندسازی مد و فشن از دیدگاه مشتری نوشته کارمن کاندوس

ترجمه چکیده مقاله ابعاد تجربه برند مد و فشن از دیدگاه مشتری

هدف: هدف این مطالعه درک جنبه‌های مختلف تجربه‌گرایی برند و برندهای فشن می‌باشد. این مقاله همچنین، با شناسایی مفاهیم و تأمل در فرایند ایجاد تجربه برند مد، در نظر دارد تا ابعاد شناختی، انفعالی، و رفتاری تجربه برند را مطابق با سلسله‌مراتب ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده تشریح نماید. بعلاوه با مقایسه دو برند مد رقیب، به توصیف تجربی انحصاری بودن بازار پوشاک کره می‌پردازد.

طرح/متدولوژی/رویکرد: بر اساس ۳ آزمایش انجام گرفته در کره جنوبی، اعتبار مقیاس تجربه برند مد تأیید شده است. تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادله ساختاری نشان داد که مقیاس مرکب از آگاهی از برند، عملکرد برند، تصویرسازی برند، قضاوت مشتریان، احساسات مشتریان، و تقویت رابطه مشتری- برند بر اساس ابعاد شناختی، انفعالی، و رفتاری تجربه برند می‌باشد. مضاف بر این، کنترل اثر برند با مقایسه ترکیب دو برند انجام گرفته است.

یافته‌های مقاله تجربه برندسازی مد و فشن

تجربه برند مد، بعد انفعالی نیرومندی که از طریق توسعه ارتباطی تصویرسازی برند، احساسات مشتری، و تقویت رابطه مشتری- برند ایجاد می‌شود را برجسته می‌نماید. بعلاوه، بعنوان شرط لازم برای تجربه انفعالی، قضاوت شناختی برند بواسطه دیدگاهی معتبر وابسته به عملکرد برند شکل گرفته است. در مقایسه ناهمخوانی روابط فرضی میان این برندها، می‌توان استباط کرد که برند پولو (Polo) قضاوتهای شناختی و احساسات انفعالی را پیش از تجربه تقویت پیشنهاد می‌کند، در حالیکه جیوردانو (Giordano) با جذب احساسات انحصاری مشتری تجربه انفعالی را افزایش می‌دهد.

محدودیتها/ملزومات پژوهش: ممکن است روابط ساختاری میان ۶ بعد تجربه برند حین مقایسه میان اقلام و برندهای گوناگون محصول تغییر کند. جهت بهبود تعمیم یافته‌های تجربی می‌بایست نمونه کالاهای متنوع مصرف‌کننده بکار گرفته شوند، و دیگر آثار کنترلی، همچون عوامل شخصی و فرهنگی، مد نظر قرار گیرند.

اصالت/ارزش: این مطالعه جهت ارائه بیشنی بر گذار یک تجربه برند مد بسوی مدل اصلی تجربه مصرف‌کننده جهانی، با فرضیه سازی یک رویکرد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، بر ماهیت منحصربفرد و ساختار ابعادی تجربه برند مد تأکید می‌کند.

واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری؛ تجربه برند مد؛ کره جنوبی؛ ارزش ویژه برند؛ مشتریان؛ صنعت مد

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله لاتین

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله