پرسشنامه روحیه کارآفرینی

دانلود پرسشنامه روحیه کارآفرینی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

  • پرسشنامه روحیه کارآفرینی هاگس و مورگان
  • فرم کوتاه پرسشنامه روحیه کارآفرینی

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: استاندارد (هاگس و مورگان) و نمونه فارسی

تعداد سوالات: ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعداد سوالات فرم کوتاه: ۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نوآوری، پیشگامی، ریسک‌پذیری، استقلال‌طلبی و رقابت تهاجمی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه روحیه کارآفرینی

تعریف مفهومی: روحیه کارآفرینی دلالت بر ویژگی‌هایی فردی یا سازمانی دارد که تحمل پذیرش خطر را افزایش داده و گرایش به نوآوری را افزایش می‌دهد. روحیه کارآفرینی یعنی چقدر یک فرد یا یک سازمان برای انجام یک کار متمایز حاضر است سرمایه‌گذاری مالی و زمانی نماید. آموزش کارآفرینی نیز در گام نخست بر تقویت این روحیه در میان پژوهشگران تمرکز دارد. روحیه کارآفرینی  همان میل و اراده درونی افراد کارآفرین برای تاسیس یک کسب‌و‌کار بر مبنای یک فکر و ایده نوآورانه است.

کارآفرین فردی است بسیار شجاع و مصمم، که با به‌کار‌گیری خلاقیت و نوآوری، ایده‌ای را از نقطه صفر، روانه بازار کرده و آن ایده را موفق می‌کند. فرد کارآفرین در این راه بر تمام مسایل پیروز شده، نا امید نمی‌شود و هرگز بهانه نمی‌آورد. افراد کارآفرین برتر دنیا دارای روحیه‌ها و ویژگی‌های شخصیتی مشترکی هستند. بیشتر موفقیت این کارآفرینان به ویژگی‌های شخصیتی‌شان بر‌می‌گردد. در این پرسشنامه بر روحیه کارآفرینی سازمانی تاکید شده است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش روحیه کارآفرینی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۱۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله