پرسشنامه رقابت‌پذیری سازمان

دانلود پرسشنامه رقابت‌پذیری سازمان از دیدگاه مشتریان دارای روایی و پایایی و منبع معتبر

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

ابعاد : کیفیت، نوآوری، پاسخگویی به مشتریان و کارایی

تعداد سوالات : ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه رقابت‌پذیری بانک‌ها

ابعاد : وضعیت مالی بانک، دسترسی، کارکنان، مشتری‌محوری، بین‌الملل و خدمات الکترونیک

تعداد سوالات : ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه رقابت‌پذیری سازمان

رقابت‌پذیری سازمانی به معنای توانایی و عملکرد یک شرکت، یک بخش اقتصادی یا یک کشور در فروش و عرضه کالا و خدمات در یک بازار در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، زیر بخش‌ها، و کشورهای حاضر در همان بازار است. این اصطلاح همچنین برای بازارها نیز استفاده می‌شود که اشاره به میزان رقابت‌پذیر بودن ساختار بازار دارد. باید توجه شود که رقابت‌پذیر بودن یک بازار ارتباطی به رقابت‌پذیری شرکت‌های حاضر دراین بازار ندارد. رقابت‌پذیری «توانایی افزایش سهم بازاری و یا سوددهی و ماندن در صحنه رقابت جهانی برای یک دوره طولانی» است.

رقابت در بازار Competition کوشش دو یا چند سازمان برای دستیابی به هدف واحدی است که قابل تسهیم و تشریک نمی‌باشد. هر سازمانی که در یک صنعت رقابتی فعالیت می‌کند باید از قابلیت‌های ویژه‌ای برخوردار باشد که رقابت‌پذیری نامیده می‌شود. رقابت‌پذیری سازمان به میزان توانایی، شایستگی و قابلیت‌های محوری کسب‌وکار در برابر رقبای بازار اشاره دارد.

رقابت‌پذیری ملی درجه‌ای است که بر اساس آن توانمندی یک کشور در تولید کالاها و خدمات در شرایط اقتصاد آزاد، سنجیده می‌شود به گونه‌ای که این تولیدات بتواند در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند و به صورت پیوسته به تثبیت و ارتقای درآمد واقعی مردم آن کشور در درازمدت منجر گردد. در بحث رقابت‌پذیری رابطه بین محیط اقتصادی داخل یک کشور که دولت در آن نقشی کلیدی دارد و فرآیند خلق ثروت که توسط بنگاه‌ها و اشخاص صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین موضوعی است که به آن پرداخته می‌شود.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش رقابت‌پذیری سازمان از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل چهار سازه اصلی و شانزده گویه است. برای نمره‌گذاری گویه‌ها از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است و برای سنجش سازه‌ها نیز از میانگین گویه‌های مرتبط با آنها استفاده شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله