پرسشنامه آمیخته بازاریابی بیمه

دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی بیمه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف : بررسی آمیخته بازاریابی بیمه از دیدگاه مشتریان (۴C)

ابعاد : ارزش‌های مشتری پسند، راحتی خرید، هزینه مشتری و روابط با مشتریان

تعریف مفهومی پرسشنامه آمیخته بازاریابی بیمه

مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ به‌وسیله نیل بوردن معرفی شد. مدل بوردن توسط جرومی مک کارتی دنبال شد و معروف گشت. مدل آمیخته بازاریابی ابزاری توانمند است که می‌تواند به بازاریابان در تعریف استراتژی‌های بازاریابی کمک کند. آمیخته بازاریابی نمایان‌گر فعالیت‌های اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند. برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می‌شود. اینها مهمترین نوع بخشهایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت را به آنها تخصیص می‌دهند.

انتقاد مهمی که به آمیخته بازاریابی گرفته می‌شود این است که ۴P تنها از دیدگاه فروشندگان فرآورده‌ها (بنگاه‌های اقتصادی) است و شاید دیدگاه خریداران در مورد آنچه به آنها عرضه و پیشنهاد می‌شود، متفاوت از دیدگاه عرضه کنندگان باشد. مدل ۴C استراتژی جدید بازاریابی را در مقایسه با استراتژی سنتی مدل ۴P قرار می‌دهد. مدل ۴C یک نواوری در تئوری‌های بازاریابی است و بر مشتری‌محوری تاکید دارد. همچنین پرسشنامه آمیخته بازاریابی مشتری‌محور را مطالعه کنید.

تعریف عملیاتی: برای سنجش آمیخته بازاریابی بیمه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۱ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله