پرسشنامه بازاریابی سببی

پرسشنامه بازاریابی سببی

دانلود فایل ورد پرسشنامه بازاریابی سببی همراه با روایی و پایایی

هدف: ارزیابی بازاریابی سببی

روایی و پایایی : دارد

منبع : معتبر و استاندارد

شرح و تفسیر : دارد

تعداد سوالات : ۱۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

5000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی بازاریابی سببی

بازاریابی سببی یا بازاریابی علت محور Cause marketing یک روش بازاریابی برای شرکت‌های تجاری است که به دنبال بهبود سودآوری شرکت از طریق مسئولیت اجتماعی سازمانی می‌باشد. بازاریابی حمایتی که تحت عنوان بازاریابی خیریه ای یا بازاریابی سببی نیز شناخته شده است یکی از روش‌های مشابه با بازاریابی اجتماعی است. این روش توسط یک کسب و کار یا سازمان انتفاعی با همکاری یک موسسه خیریه یا سازمان غیرانتفاعی، در قالب منافع متقابل، با هدف کمک مالی به جامعه یا به نوعی ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در جامعه صورت می‌گیرد. این روش بازاریابی، یک ابزار قدرتمند است که قدرت نفوذ و اثرگذاری هر دو سازمان انتفاعی و غیر انتفاعی در جامعه را بالا می‌برد.

بازاریابی سببی به مجموعه ی گسترده ای از فعالیت های تبلیغاتی گفته می شود که نشان دهنده وفاداری و احترام یک شرکت به فعالیت های ارزشمند یک گروه است. نتیجه این کار توسعه تجارت شرکت و همچنین ایجاد حس و نظر مثبت اجتماعی نسبت به آن است. بازاریابی سببی باعث می شود که مردم به خوبی سازمان و هدف هایش را درک کنند ولی عملا نباید انتظار سودآوری مستقیم از آن داشت. زمانی که مخاطبان یا سرمایه گذاران یک سازمان متوجه بشوند که سازمان شان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از یک گروه خیریه حمایت می کند، آن سازمان را در رده‌ی همان گروه قرار خواهند داد. این روش به مردم نشان می دهد که یک سازمان خاص چگونه می تواند با فعالیت های خود به یک گروه خیریه کمک کند.