پرسشنامه خوشنامی فروشندگان

دانلود پرسشنامه خوشنامی فروشندگان

فایل ورد پرسشنامه خوشنامی فروشندگان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۲۳ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی خوشنامی فروشندگان و رفتار مشتری

ابعاد: خوشنامی فروشنده، ارزش اقتصادی، بهره‌وری خدمات، ارتباط خوب، وفاداری مشتری، سهم خرید مشتری


تعریف مفهومی خوشنامی فروشندگان

امروزه همه عرصه‌ها از جمله علم، کسب‌وکار و صنعت ،در معرض تحولات عمیق و پایدار قرار دارد. هر چند که مفهوم حسن شهرت ازگذشته‌های بسیار دور یک مفهوم شناخته شده بوده، اما تحقیقات آکادمیک درباره آن و بخصوص در حوزه کسب‌وکار و تجارت قدمتی بیش از نیم قرن ندارد و مدیران به اهمیت استراتژیک ایجاد و حفظ حسن شهرت به عنوان مزیت رقابتی پی برده اند و سرمایه گذاری‌های بیشتری برای این تحقیقات انجام دادند، زیرا به اعتقاد آنها بهترین راه اعتمادبه شرکت‌ها داشتن حسن شهرت و خوشنامی می‌باشد.

یکی از مفاهیم مهم بازاریابی که امروزه به طور گسترده توسط پژوهشگران و صاحبنظران بازاریابی موردبحث قرار می‌گیرد خوشنامی فروشندگان و عوامل تأثیرگذار بر آن است. اثرگذاری شخصیت و خوشنامی فروشندگان بر خوشنامی برند و ارزش ویژه برند مورد تایید قرارگرفته است.خوشنامی فروشنده موجب بهبود کیفیت خدمات ادراک‌شده نزد مشتری می‌شود و این وفاداری مشتریان را افزایش می‌دهد. افزایش وفاداری مشتری نیز سهم خرید مشتری را افزایش می‌دهد.

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله