مدل هوک یا قلاب

دانلود پرسشنامه بازاریابی حسی مدل هوک

فایل ورد پرسشنامه بازاریابی حسی مدل هوک

هدف: سنجش بازاریابی حسی مبتنی بر چهار بعد مدل قلاب

ابعاد: محرک، عمل، پاداش، سرمایه‌گذاری، قصد خرید

تعداد گویه‌ها : ۲۲ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع معتبر : دارد


تعریف مفهومی مدل هوک و بازاریابی حسی

مدل هوک: این مدل توسط نیز ایال مطرح شده است. هدف مدل هوک یا مدل قلاب تبدیل رفتار خرید به یک عادت نزد مشتریان است. اینکه چگونه یک محصول و ویژگی‌های آن سبب می‌شود تا خرید آن به محصول به یک عادت مصرفی نزد مشتریان تبدیل شود. هوکد به معنای معتاد است و بر رفتار خرید اعتیادگونه مشتری دلالت دارد. با استفاده از این مدل مشتریان به خرید یک محصول عادت خواهند کرد.

بازاریابی حسی: بازاریابی از طریق حواس پنجگانه افراد و ایجاد تجربه‌ای منحصربه فرد در افراد محور اصلی و کانون توجه بازاریابی حسی است. با استفاده از رویکردی بلندمدت و استراتژیک باید حواس مختلف مشتری را تحت تاثیر قرار داد  تا تجربه مشتری به تصویری ثابت از برند تبدیل شود. تصویر ذهنی برند نزد مشتری در برندسازی حسی نقطه نهایی تلاش‌های بازاریابی تجربی و مدیریت تجربه مشتری است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله