تولید پاک

دانلود پرسشنامه تولید پاک

فایل ورد پرسشنامه تولید پاک

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

تعداد سوالات: ۲۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: محصول پاک، بازنگری فرایند، مدیریت ضایعات، حمایت مدیریت ارشد، سرمایه انسانی و تامین کنندگان پاک


تعریف مفهومی تولید پاک

تولید پاک تر عبارتست از : کاربرد مستمر یک استراتژی محیط زیستی جامع و مانع برای فرایند محصولات و خدمات, به منظور افزایش بازدهی کلی و کاهش آثار زیان آور برای انسان و محیط زیست. این روش، راهبردی جهانی به منظور ایجاد تغییرات مورد نیاز در تکنولوژی و صنعت موجود به منظور ساختن جامعه‌ای مبتنی بر توسعه پایدار است. مفهوم تولید پاک تر بیشتر با انگیزه حفظ محیط زیست توسعه یافته است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله