پرسشنامه یادگیری سازمانی

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد (نیفه)

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: چشم‌انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان و ساختار سازمانی

پیوست: پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه شامل ۵ عامل و ۲۴ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی Organizational learning فرایند خلق، نگهداشت و تسهیم دانش در سازمان است و سازمان یادگیرنده Learning organization سازمانی است توانایی آموختن دارد. در واقع سازمان یادگیرنده می‌تواند نیازهای محیطی را تشخیص دهد و با شناخت پاسخ مناسب، خود را با آن سازگار سازد. در مقام مقایسه، مفهوم سازمان یادگیرنده کاربرد عملی تئوری یادگیری سازمانی است. سازمان‌های یادگیرنده یافته‌های تئوریک یادگیری سازمانی را جهت شناسائی روش‌های بهبود مستمر تولید، خلق و توسعه دانش سازمانی مورد استفاده قرار می‌دهند. درک صحیح تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده کمک می‌کند تا بتوان مبانی بنیادی و زمینه‌های ظهور سازمان یادگیرنده را شناسائی نمود.

سازمان یادگیرنده:
سازمان یادگیرنده سازمانی است که تمامی قدرت فکری، دانش و تجربه سازمان را برای ایجاد تغییرات و بهبود مستمر در جهت توسعه در اختیار گرفته و برآن مدیریت می‎کند.

ویژگی‎های سازمان یادگیرنده عبارت است از:

  • تشویق و ترغیب افراد در همه سطوح برای یادگیری منظم از کارشان
  • در اختیار داشتن سیستم‎ها و فرایندهایی برای برقراری یادگیری و انتشار آن در سازمان
  • ارزش قایل شدن برای یادگیری

یادگیری سازمانی:
یادگیری سازمانی عبارت است از تمامی روشها، ساز و کارها و فرایندهایی که در درون سازمان به منظور تحقق یادگیری به کارگرفته می‎شوند. این یادگیری هنگامی رخ می‌دهد که اعضای سازمان به عنوان عوامل یادگیری عمل کرده و در مقابل تغییرات محیط داخلی و خارجی سازمان از طریق تشخیص و اصلاح خطاها و ثبت نتایج حاصل از این فرآیند، تحت تصورات شخصی و الگوهای سازمانی واکنش نشان میدهند. برای مطالعه بیشتر پرسشنامه سازمان یادگیرنده سنج را مشاهده کنید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله