کتاب تئوری‌های مدیریت اقتداری

عنوان: کتاب تئوری‌های مدیریت اقتداری

نویسنده: دکتر علیمحمد اقتداری

نوع فایل: PDF قابل دانلود

تعداد صفحات: خلاصه در ۵۰ صفحه

تلخیص: وحیده میانجی

کیفیت: خوب

دانلود کتاب سازمان و مدیریت اقتداری

درباره کتاب تئوری‌های مدیریت اقتداری

تحقیق درباره صد‌ها سازمان موجب می‌شود تا به دانشی دست یافت که بتوان بدان وسیله بر میزان اثربخشی سازمان افزود. زمینه فعالیت سازمان‌ها طی سالیان دستخوش تغییر می‌شود و سازمان‌ها با انطباق با این تغییرات به حیات خود تداوم می‌بخشند. بنابراین باید گفت تئوری سازمان سیر تکاملی می‌پیماید. سرعت تغییرات در دو دهه کنونی بسیار بیشتر از قبل شده است و عموماً بر اساس نرخ فراینده و شدید رقابت و پیشرفت تکنولوژی بررسی می‌شود. تئوری بر مجموعه‌ای از پیش فرض‌ها استوار است که بنای تعدادی از ادعاهای مرتبط و منطقی را شکل می‌دهد.

برخی تئوری‌ها عینی‌گرا و برخی ذهنی‌گرا هستند. به علت تفاوت این دو نوع نگاه شناخت شناسانی، شناسایی پیش فرض‌های یک تئوری بسیار حائز اهمیت است. در تئوری‌های مدیریت و سازمان زمانی که مجموعه‌ای از پیش فرض‌های بنیادی شناسایی شوند تئوری به عنوان یک نگاه یا پارادایم بارز شناخته می‌شود.

کتاب تئوری‌های مدیریت برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت و دکتری مدیریت بسیار مهم است. تئوری نوعی تبیین است یعنی تلاش برای تبیین بخشی از تجربه در جهان. پدیده خاصی که تئوری به آن می‌پردازد پدیده مورد بررسی نامیده می‌شود و در تئوری سازمان پدیده مورد بررسی سازمان است. مفاهیم طبقه‌بندی‌هایی را جهت نظم دهی، سازماندهی و ذخیره سازی تجربه فراهم می‌سازند. یک مدل مفهومی به طور روشن تئوری‌ها را به عنوان مجموعه‌ای از مفاهیم و روابط بین آنها نشان می‌دهد و همواره توسط نظریه پردازان سازمان جهت ملموس‌تر کردن درک نظری استفاده می‌شود.

کتاب‌های مشابه

دانلود کتاب مدیریت عمومی نویسنده: دکتر الوانی، ناشر: نشر نی، تلخیص: سهیلا بسینه

کتاب مدیریت عمومی الوانی

دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت نویسنده: دکتر علی رضائیان، ناشر: انتشارات سمت، تلخیص: داود رحیمی کینچا و مولفی ناشناس

دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله