کتاب روش تحقیق در علوم انسانی

دانلود کتاب روش تحقیق در علوم انسانی

دانلود رایگان و مستقیم کتاب روش تحقیق در علوم انسانی

نام کتاب: مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

نویسنده: محمدرضا حافظ نیا

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

تعداد صفحات خلاصه کتاب: ۴۰ صفحه

پسورد: parsmodir.com

منبع: آزمون دکتری مدیریت

این کتاب توسط سایت پارس مدیر خلاصه شده است. در صورتی که ناشر هر زمان عدم رضایت خود را بیان دارد لینک خلاصه کتاب از پایگاه پارس مدیر برداشته خواهد شد.

معرفی کتاب روش تحقیق حافظ نیا

روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص ساختن یک موقعیت نامعین است. پژوهش و روش علمی اگر یک چیز نباشند کاملا نزدیک و وابسته به یکدیگرند. در نهایت باید اذعان نمود دستیابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرید. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش.

برخی را عقیده بر این است که علم همان روش است. در هر حال می توان به خوبی پذیرفت که هیچ علمی فاقد روش نیست و دست آورد‌ های هر پژوهش علمی به همان نسبت حائز ارزشند که با روشهائی درست اخذ شده باشند. از رهگذر پژوهش و تجربه است که ناآزموده در بته آزمایش قرار می‌گیرد و در ژرفنای تاریک ناآگاهی، بارقه روشن اکتشاف و آگاهی تلألو می‌یابد. روش معادل فارسی واژه method (مشتق از واژه یونانی rσοО یعنی در طول و taεm یعنی راه) به معنای دقیق “در پیش گرفتن راهی” و یا معین کردن گامهائی است که برای رسیدن به هدفی میباید با نظمی خاص برداشت.