کتاب روش تحقیق در علوم انسانی

دانلود کتاب روش تحقیق در علوم انسانی

دانلود رایگان و مستقیم کتاب روش تحقیق در علوم انسانی

نام کتاب: مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

نویسنده: محمدرضا حافظ نیا

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

تعداد صفحات خلاصه کتاب: ۴۰ صفحه

پسورد: parsmodir.com

منبع: آزمون دکتری مدیریت

این کتاب توسط سایت پارس مدیر خلاصه شده است. در صورتی که ناشر هر زمان عدم رضایت خود را بیان دارد لینک خلاصه کتاب از پایگاه پارس مدیر برداشته خواهد شد.

معرفی کتاب روش تحقیق حافظ نیا

روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص ساختن یک موقعیت نامعین است. پژوهش و روش علمی اگر یک چیز نباشند کاملا نزدیک و وابسته به یکدیگرند. در نهایت باید اذعان نمود دستیابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرید. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش.

فصل اول: کلیات پژوهش علمی

بخش‌های مختلف فصل اول: کلیات تحقیق علمی عبارتند از: بحثی مختصر در زمینه شناخت علمی، دیدگاه‌های شناختی، مفهوم و فلسفه تحقیق علمی، ویژگی‌ها و قواعد تحقیق علمی، رابطه تحقیق علمی با آمار و رایانه، تعریف مفاهیم، تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها، فرایند تحقیق علمی، الگوی سیستماتیک انجام پژوهش علمی.

فصل دوم: انواع پژوهش علمی

بخش‌های مختلف فصل دوم: انواع تحقیقات علمی عبارتند از: تحقیقات علمی براساس هدف، تحقیقات علمی براساس ماهیت و روش.

فصل سوم: انتخاب، تعریف و بیان مساله تحقیق

بخش‌های مختلف فصل سوم: بیان مساله تحقیق عبارتند از: مبانی پیدایش مساله تحقیق در ذهن پژوهشگر، تکنیک مساله‌یابی در پژوهش علمی، انتخاب و تعیین حدود مساله تحقیق، مطالعه ادبیات و سوابق مساله تحقیق، شناسایی و تحلیل مساله تحقیق (مساله شناسی)، تعیین متغیرها و تدوین مدل‌های نظری.

فصل چهارم: تدوین فرضیه

بخش‌های مختلف فصل چهارم: تفاوت سوال و فرضیه عبارتند از: مبادی شکل‌گیری فرضیه، مفهوم و تعریف فرضیه، نقش فرضیه در تحقیق علمی، انواع فرضیه در تحقیقات همبستگی و تجربیف ویژگی‌های یک فرضیه خوب و شیوه تدوین، نگارش و ارزیابی فرضیه.

فصل پنجم: نمونه گیری

بخش‌های فصل پنجم: جامعه و نمونه عبارتند از: مفهوم نمونه، انواع نمونه و روش انتخاب آن، روش‌های برآورد حجم نمونه، ملاحظات مربوط به برآورد حجم نمونه.