پرسشنامه تعارض نقش

دانلود پرسشنامه تعارض نقش دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف : بررسی تأثیر تعارض نقش و ابهام نقش برسطح خودکارآمدی

تعریف مفهومی پرسشنامه تعارض نقش

تعارض نقش : تعارض سازمانی پدیده‌ای عمومی در هر سازمان است. در برخی موارد اعضای گروه ممکن است متوجه شوند که در یک زمان چند نقش را به عهده دارند که ضرورت‌های هر نقش مستلزم صرف وقت و نشان دادن برخی توانایی‌هاست. اگر فعالیت‌های چندگانه‌ای که برای یک نقش ضروری است با فعالیت‌هایی که برای سایر نقش‌ها ضرورت دارد همساز باشند، افرادی که این نقش‌ها را به عهده دارند مشکلات کمتری را تجربه می‌کنند. اما، اگر انتظاراتی که فعالیت‌های مربوط به این نقش‌ها را تعریف می‌کنند ناهمساز باشند تعارض نقش رخ می‌دهد. محل کار با تأکید خود بر کارآمدی و بارآوری، بدون افزوده شدن مشکلات ابهام و تعارض نقش نیز به حد کافی فشار روانی دارد.

ابهام نقش : تعاریف متعددی از ابهام نقش در حوزه‌های مختلف ارائه شده است، که در این بخش به آنها اشاره می‌شود. در حوزه‌های سازمانی و صنعتی، ابهام نقش به عنوان فقدان وضوح اطلاعات درباره‌ی انتظارات مرتبط با موقعیت یک شخص تعریف شده است. در حوزه‌های علوم اجتماعی و انسانی و در تعریفی ساده‌تر از ابهام نقش می‌توان گفت، زمانی که افراد نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خود دچار تردید و ابهام و نوعی سردرگمی می‌شوند و به دلیل آموزش‌های متفاوت اختلاف‌‌نظر پیدا می‌کنند، ابهام نقش پدید می‌آید. عدم اطلاع و تردید در مورد وظایف نقش خود- به ویژه در مواردی که فرد به تازگی نقش را در یک گروه جدید پذیرفته است– بسیار رخ می‌دهد.

برای مطالعه بیشتر پرسشنامه تعارض سازمانی و پرسشنامه مدیریت تضاد را مطالعه کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله