سرمایه فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری (استورات)

فایل ورد پرسشنامه سرمایه فکری

هدف: بررسی سرمایه فکری

روایی و پایایی : دارد

منبع معتبر :  دارد

ابعاد: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی

تعداد سوالات : ۴۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی سرمایه فکری

ارزش دانش کارکنان یک شرکت یا سازمان، آموزش های تجاری و هر اطلاعات اختصاصی که ممکن است برای شرکت نوعی مزیت رقابتی ایجاد کند سرمایه فکری گفته می شود. سرمایه فکری به عنوان یک دارایی در نظر گرفته می شود و به شکل گسترده ای به شرکت برای بدست آوردن مشتری های جدید، ایجاد محصولاتی تو یا بهبود کسب و کار کمک میکند. سرمایه فکری شرکت مجموعه ای از دانش، تجربه، اختراع، نوآوری، سهم بازار و جوامع بوده که ممکن است بر شرکت تأثیر بگذارد. موسسه اقتصادی ایالت واشنگتن دی سی در مطالعه اخیر خود در مورد سرمایه فکری نتیجه گرفت: ارزش اقتصادی بهره وری کشور بیشتر به مهارت های کارکنان و دانش و حل مشکلات مربوط به کسب و کار بستگی دارد تا نسبت به ارزش بازار خروجی شرکت تجاری.

ابعاد سرمایه فکری

ابعاد سرمایه فکری سازمان

سرمایه فکری مجموعه ای از دارایی های مبتنی بر دانش است که به یک سازمان اختصاص داده و در میان ویژگی های آن در نظر گرفته و منجر به بهبود رقابتی قابل توجهی سازمان از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان می شود.

بانک داده‌های استراتژی یک سازمان در حافظه کامپیوترهای آن نیست، بلکه در مغز کارکنان آن قرار دارد. این گفته ی مینتزبرگ بیانگر آن است که سازمانها باید بیش از بیش به دارایی ها و سرمایه های فکری خود اهمیت بدهند، و در به کارگیری موثر آن ها تلاش نمایند. مجموعه ای از دارایی های دانشی که با ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان کلیدی این امکان را برای سازمان بوجود می آورد تا جایگاه رقابتی خود را ارتقاء دهد. بیشتر متخصصان موافق هستند در هزاره جدید، سرمایه فکری منبع اصلی و محرک اقتصادی خواهد بود. سرمایه فکری زیرسازی ایمنی نامشهود است که تنها توسط شرکت‌هایی که سال‌ها پیش آن را ایجاد کرده‌اند، استفاده می‌شود. بنابراین لازم است بر روی توسعه پایدار تمرکز شود.