پرسشنامه هم‌آفرینی ارزش

دانلود پرسشنامه خلق مشترک ارزش (هم‌آفرینی ارزش)

دانلود فایل ورد پرسشنامه خلق مشترک ارزش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر

هدف: بررسی خلق مشترک ارزش (هم‌آفرینی ارزش) در سازمان

روایی و پایایی: دارد

منبع: معتبر و استاندارد

روش تفسیر: دارد

ابعاد: عوامل تجربی، اقتصادی، تعاملی، شخصی و ارتباطی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی خلق مشترک ارزش

هم آفرینی ارزش یا خلق مشترک ارزش Value Co-Creation مجموعه عملیاتی است که در یک سازمان به صورت زنجیروار انجام می شود و به خلق ارزش منتهی می شود. یک شرکت برای خلق ارزش برتر برای مشتریان باید ایجاد قابلیت‌های بازاریابی متمایزی پرداخته و از آن‌ها در فعالیت هایش استفاده کند. قابلیت‌های پویا در بازاریابی به عنوان فرایند‌های منسجم طراحی شده‌ای تعریف می‌شود که دانش جمعی، مهارت‌ها و منابع شرکت را برای نیازهای مرتبط با بازار کسب و کار به کار می‌بندد و شرکت را در ایجاد ارزش افزوده به محصولات و خدمات خود، سازگار شدن با شرایط بازار، استفاده از فرصت‌های بازار و مواجهه با تهدید‌های رقابتی توانمند می‌کند.

هم‌آفرینی ارزش به مجموعه اقدامات، ویژگی‌ها و فرایندهایی گفته می شود که با استعانت از آن‌ها طراحی و توسعه و ارائه کالاها و خدمات با مشارکت تنگاتنگ مشتریان صورت می‌گیرد.

پرسشنامه خلق مشترک ارزش

ابعاد خلق مشترک ارزش

در محیط تجاری معاصر شرکت ها اهمیت همکاری برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار را درک می‌کنند. تغییری در میزان درک و ایجاد ارزش محصول وجود دارد. مشتریان دیگر پیشنهاد سنتی شرکت ها را قبول نمی کنند. آنها این پیشنهادات را تحویل می دهند و از کالاها و خدمات معنی دار و پایدار تر درخواست می کنند. دیدگاه سنتی شرکت مرکزی با دیدگاه مشتری محور جایگزین شده است، ایجاد یک محیط بازار که در آن شرکت ها و مشتریان همکاری های خود را ایجاد می کنند. زنجیره ارزش به سیستم ارزش تبدیل می شود، جایی که مشتری یک هدف منفعلانه شرکت نیست، بلکه یک فرد فعال است که با یک شرکت یک رابطه پایدار در ایجاد ارزش ایجاد می کند. ارزش درک شده مشتری به عنوان مزیت رقابتی شرکت در نظر گرفته می شود.