پرسشنامه هم‌آفرینی ارزش

دانلود پرسشنامه خلق مشترک ارزش (هم‌آفرینی ارزش) دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: معتبر و استاندارد

روش تفسیر: دارد

پرسشنامه شماره یک : پرسشنامه خلق مشترک ارزش آگراوال

ابعاد: عوامل تجربی، اقتصادی، تعاملی، شخصی و ارتباطی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه شماره دو : پرسشنامه هم‌آفرینی ارزش یی و گانگ

ابعاد: رفتار شهروندی مشتری و رفتار مشارکنی مشتری

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه خلق مشترک ارزش

هم آفرینی ارزش یا خلق مشترک ارزش Value Co-Creation مجموعه عملیاتی است که در یک سازمان به صورت زنجیروار انجام می‌شود و به خلق ارزش منتهی می‌شود. یک شرکت برای خلق ارزش برتر برای مشتریان باید ایجاد قابلیت‌های بازاریابی متمایزی پرداخته و از آن‌ها در فعالیت هایش استفاده کند. قابلیت‌های پویا در بازاریابی به عنوان فرایند‌های منسجم طراحی شده‌ای تعریف می‌شود که دانش جمعی، مهارت‌ها و منابع شرکت را برای نیازهای مرتبط با بازار کسب‌وکار به کار می‌بندد و شرکت را در ایجاد ارزش افزوده به محصولات و خدمات خود، سازگار شدن با شرایط بازار، استفاده از فرصت‌های بازار و مواجهه با تهدید‌های رقابتی توانمند می‌کند.

هم‌آفرینی ارزش به مجموعه اقدامات، ویژگی‌ها و فرایندهایی گفته می‌شود که با استعانت از آن‌ها طراحی و توسعه و ارائه کالاها و خدمات با مشارکت تنگاتنگ مشتریان صورت می‌گیرد.

پرسشنامه خلق مشترک ارزش

ابعاد خلق مشترک ارزش

در محیط تجاری معاصر شرکت‌ها اهمیت همکاری برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار را درک می‌کنند. تغییری در میزان درک و ایجاد ارزش محصول وجود دارد. مشتریان دیگر پیشنهاد سنتی شرکت‌ها را قبول نمی کنند. آنها این پیشنهادات را تحویل می‌دهند و از کالاها و خدمات معنی دار و پایدار تر درخواست می‌کنند. دیدگاه سنتی شرکت مرکزی با دیدگاه مشتری محور جایگزین شده است، ایجاد یک محیط بازار که در آن شرکت‌ها و مشتریان همکاری‌های خود را ایجاد می‌کنند. زنجیره ارزش به سیستم ارزش تبدیل می‌شود، جایی که مشتری یک هدف منفعلانه شرکت نیست، بلکه یک فرد فعال است که با یک شرکت یک رابطه پایدار در ایجاد ارزش ایجاد می‌کند. ارزش درک شده مشتری به عنوان مزیت رقابتی شرکت در نظر گرفته می‌شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله