پرسشنامه سواد دیجیتال

دانلود پرسشنامه سواد دیجیتال دارای روایی، پایایی، شیوه تفسیر و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: شایستگی دیجیتال، کاربری دیجیتال، انتقال دیجیتال

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سواد دیجیتال

سواد دیجیتال Digital literacy مهارت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فعالیت‌های روزمره و شخصی یا عملکرد شغلی است. واژه سواد در گذر زمان از تکامل تدریجی برخوردار بوده است. سواد دربرگیرنده مهارت‌های مورد نیاز برای هر شخص است تا بتواند نقش مناسبی را در جامعه ایفا کند. ساده‌ترین حالت سواد مشتمل بر توانمندی کاربرد زبان است. بدین معنا که فرد باسواد قادر به خواندن، نوشتن و درک زبان بومی خود باشد. خواندن نوشتن هنوز بعنوان مهارت‌های اساسی در سواد به شمار می‌آیند.

سواد دیجیتال؛ دانش، مهارت و عملکردهای مورد استفاده در طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های دیجیتال متصل به شبکه و اینترنت را در بر می‌گیرد. در حقیقت یک فرد با سواد دیجیتالی توانایی استفاده از اینترنت و شرکت در گروه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی و … را دارا می‌باشد. پرسشنامه سواد رسانه‌ای و پرسشنامه سواد اطلاعاتی نیز مفید است.

این گونه مهارت‌ها در عبارت «سواد دیجیتالی» خلاصه می‌شود که آنها را برای اولین بار بازور کوفسکی در سال ۱۹۷۴ میلادی مطرح کرد. البته عبارتهای دیگری همچون «سواد کامپیوتری» (مترادف با سواد، اطلاعات الکترونیکی و سواد فناوری اطلاعات) «سواد کتابخانه‌ای» «سواد رسانه‌ای» «سواد شبکه‌ای» (مترادف با «سواد اینترنتی» و «ابرسواد») و «سواد دیجیتالی» نیز مطرح شده است.

با گسترش شبکه‌های ارتباطی و منابع الکترونیکی لزوم انتخاب بهترین و مرتبط ترین منبع براساس نیازهای اطلاعاتی مراجعه‌کنندگان ضروری است. مفهوم سواد دیجیتال با سواد اطلاعاتی نیز بسیار نزدیک است. برخی سواد رایانه‌ای را که در حقیقت توانایی شخص در انجام اعمال اصلی و پایه با رایانه می‌باشد را برای پیشرفت در جامعه اطلاعاتی کافی می‌دانند در حالی‌که این توانایی‌ها صرفا به فرد در جهت یادگیری سواد دیجیتالی که همان سواد مورد نیاز در جامعه اطلاعاتی می‌باشد، کمک خواهد نمود.

4.5 4 رای ها
امتیازدهی به مقاله