پرسشنامه چابکی سازمان

دانلود پرسشنامه موانع چابکی

فایل ورد پرسشنامه موانع چابکی

هدف: بررسی موانع چابکی در مدیریت زنجیره تامین

ابعاد: مشکلات مربوط  به کارکنان، حمایت ضعیف مدیران از چابکی، ضعف در بکارگیری تکنولوژی it، سطح پایین رضایت مشتری  از محصول و خدمات، هزینه اجرای چابکی، تامین قطعات توسط  سازندگان، برنامه ریزی نا متناسب  با اجرای جابکی و عوامل سیاسی

تعداد سوالات: ۳۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی موانع چابکی سازمانی

شریفی و ژانگ چابکی سازمان را اینگونه تعریف کرده اند: چابکی به معنای توانایی سازمان در احساس، ادراک و پیش بینی تغییرات موجود در محیط کسب و کار است. سازمان چابک سازمانی است که توانایی پاسخ به تغییرات پیش بینی نشده و غیر منتظره با روشهای مناسب و در زمان مناسب و همچنین بهره گیری از تغییرات و کسب مزایای تغییر به عنوان فرصتها را داشته با شد.

موانع متعددی در زمینه چابکی سازمان وجود دارد. برخی موانع به کارکنان مربوط است برخی از مدیریت ناشی می شود و ریشه برخی موانع چابکی فرایندهای سازمانی است. تولید چابک یک سیستم تولید با قابلیتهای فوق العاده ( قابلیتهای داخلی، فناوری‌های سخت افزاری و نرم افزاری، نیروی انسانی و مدیریت آموزش دیده )  برای رسیدن به تغییرات سریع بازار است.