پرسشنامه زنجیره تامین ارتجاعی (انعطاف‌پذیر)

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین ارتجاعی (انعطاف‌پذیر) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۲ گویه با طیف لیکرت

ابعاد: عوامل سازمانی، مشتری، اطلاعاتی و فرایندی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه زنجیره تامین ارتجاعی (انعطاف‌پذیر)

تعریف مفهومی: زنجیره تامین ارتجاعی Resilient supply chain به قابلیت سازگاری در برابر ریسک‌ها و حوادث پیش‌بینی نشده اشاره دارد. این ویژگی باعث می‌شود زنجیره تامین به مخاطرات واکنش مناسبی نشان دهد. انعطاف‌پذیری یا ارتجاعی بودن مدیریت زنجیره تامین توانایی برای مواجهه با ریسک و واقع غیرمنظتره است. توانایی زنجیره تامین برای واکنش در برابر حوادث غیرمنتظره و حفظ تداوم عملیات شبکه فعالیت‌های سازمانی در سطح مطلوب. در تعریفی دیگر قابلیت ارتجاعی عبارت است توانایی زنجیره تامین برای برگشت به حالت ابتدایی (پیش از بی‌نظمی) یا حرکت به سوی وضعیت جدید که مطلوبت‌تر از پیش است.

بحث انعطاف‌پذیری ضرورت غیرقابل تردید مدیریت زنجیره تامین در دنیای رقابتی امروز است. افزایش فراینده تغییرات و دنیای چالشی و پراز رقابت سبب شده است تا کسب‌وکارها و شرکت‌ها هر روز با تغییراتی جدید در اکوسیستم کسب‌وکار خود مواجه شوند. سازمان‌ها باید بتوانند بدون آنکه ایرادی متوجه هسته اصلی عملیاتی آنها شود خود را با این تغییرات وفق دهند. سازگاری و انعطاف‌پذیری ارکان موفقیت در دنیای حال حاضر می‌باشند. اگر زنجیره تامین سازمان بتواند با سرعت بالا خودش را با تغییرات و وقایع ناگهانی منطبق سازد در این صورت موفقیت آن سازمان تضمین خواهد شد.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه زنجیره تامین ارتجاعی براساس چهار بعد و ۳۲ گویه مورد سنجش قرار خواهد گرفت. عوامل اصلی سنجش انعطاف‌پذیری زنجیره تامین شامل عوامل سازمانی، فرایندی، مشتری و اطلاعاتی می‌باشد. بنابراین پرسشنامه زنجیره تامین انعطاف پذیر را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله