اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش نشان می‌دهد آیا مساله و طرح پژوهش از اهمیت کافی برخوردار است و آیا انجام آن در مقطع کنونی ضروری است؟ مهم بودن و ضروری بودن انجام یک پژوهش باید به‌لحاظ نظری (علمی) و کاربردی (عملی) توجیه کافی داشته باشد.

ضرورت و اهمیت پژوهش یک بخش اصلی از پروپوزال مدیریت و فصل اول پایان‌نامه مدیریت است. همیشه دانشجویان از من می‌پرسند ضرورت و اهمیت تحقیق چگونه نوشته می‌شود؟ فرق اهمیت با ضرورت چیست؟ همچنین چه فرقی بین اهمیت و ضرورت با بیان مساله وجود دارد؟ در این مقاله شما به این سوالات اساسی پاسخ داده خواهد شد. همچنین نحوه نوشتن اهمیت و ضرورت تحقیق آموزش داده خواهد شد. این بخش از تحقیق در هر پروپوزال و طرح تحقیق الزامی است. بهتر است از این موضوع به سادگی نگذرید و به مقالات معتبر و جدید رفرنس دهید. حتما از منابع به‌روز که در مجلات معتبر داخلی و خارجی منتشر شده است استفاده کنید. همچنین باید کوشش کنید با استفاده از ارائه آمارها و اعداد و ارقام مختلف تشریح کنید که تحقیق شما حائز اهمیت است.

تفاوت بیان مساله با اهمیت و ضرورت پژوهش

یک پژوهش با یک سوال اساسی که در ذهن پژوهشگر ایجاد سوال کرده است آغاز می‌شود. در واقع وقتی یک موضوع برای فرد به یک مساله تبدیل می‌شود برای حل مساله اول باید آن مساله را بیان کند. بنابراین بیان مساله یعنی تشریح مساله‌ای که ذهن پژوهشگر را به خود مشغول کرده است. در بیان مساله این موضوع باید براساس اصول روش پژوهش علمی تشریح شود. پس از بیان مساله انتظار می‌رود تا دیگران با مساله موردنظر و جنبه‌های مختلف آن آشنا شوند.

تفاوت بیان مساله با اهمیت و ضرورت پژوهش

تفاوت بیان مساله با اهمیت و ضرورت پژوهش

حال سوال بعدی این است مساله موردنظر بیان و تشریح شد. آیا این بدان معنا است که باید مساله مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد؟ برای آنکه یک مساله جنبه اجرایی پیدا کند باید اهمیت و ضرورت آن تشریح شود.اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می‌کند نتایج این تحقیق، تا چه حد بر‌ای پژوهشگر و نیز تا چه حد برای دیگران مفید و مثمر می‌باشد. به عبارت دیگر، نتایج این تحقیق منشأ چه دستاوردها و آگاهی‌های جدیدی است.

هر موضوع و مساله اجتماعی را به صرف اینکه قابل تحقیق می‌باشد، نباید مورد بررسی قرار داد. در انتخاب موضوع تحقیق، باید به اهمیت مساله مورد نظر توجه داشت، تا اگر واجد ارزش و اهمیت کافی نیست، برای آن انرژی و وقت و بودجه انسانی بدون جهت تلف نگردد.
بهروز نبوی

بنابراین در بیان مساله، مشکل و موضوع تحقیق توضیح داده می‌شود و در بخش اهمیت و ضرورت الزامی بودن آن تشریح می‌شود.

آموزش نوشتن اهمیت و ضرورت پژوهش

آیا اهمیت و ضرورت تحقیق باهم فرق دارند؟ دقت کنید در روش پژوهش علمی همه مرزها شفاف و خط‌کشی شده نیست. در واقع اهمیت و ضرورت پژوهش یک بخش از همان بیان مساله پژوهش است و فقط در فرم پروپوزال دانشگاه‌های ایران این دو را از هم جدا می‌کنند. پس بیایید باهم نحوه نوشتن اهمیت و ضرورت پژوهش را فرا بگیریم.

برای نوشتن این بخش از پروپوزال یا فصل اول پایان‌نامه ابتدا سه بخش را در نظر بگیرید:

اهمیت نظری موضوع

در این بخش با اشاره به مقاله‌های مختلف بر اهمیت موضوع و مساله اصلی پژوهش تاکید کنید. سعی کنید از آمارهای مختلف استفاده کنید و مرتب تکرار کنید صاحب‌نظران مختلف بر اهمیت این مساله تاکید کرده اند و ادعاهای مطروحه را با منابع جدید پشتیبانی کنید.

اهمیت عملی موضوع

در این بخش بر اهمیت موضوع در صنعت مورد مطالعه تاکید کنید. در اینجا نیز ارائه آمارهای مختلف در زمینه موضوع مورد مطالعه در صنعت و حوزه تحقیقی مربوط بسیار مفید است.

ضرورت پژوهش

ضرورت تحقیق تعریف متفاوتی دارد و در قالب زمان و مکان بیان خواهد شد. موضوعات بااهمیت زیادی وجود دارد ولی ضروری نیست. این نکته را مدنظر قرار دهید که برای یک تحقیق و فرآیند انجام آن هزاران موضوع مهم و بالقوه وجود دارد ولی در میان آن‌ها موضوعات محدودی ضرورت دارند. می‌توان برای بیان ضرورت تحقیق در پروپوزال از نوشته‌ها و گفتارهای اتفراد متخصص و آکاه که موضوع مورد تحقیق شما را ضروری می‌دانند استفاده نمود. می‌توان با ارایه آمار و ارقام مختلف از رویداد‌های مربوط به تحقیق و موضوع آن و نوشتن نظر صاحب نظران در این رابطه، نشان داد که موضوع تحقیق از ضرورت خاصی برخوردار است.

منبع: حبیبی، آرش. (۱۴۰۰). روش تحقیق پیشرفته. تهران: نارون.

3.2 13 رای ها
امتیازدهی به مقاله