پرسشنامه هوش استراتژیک

دانلود فایل ورد پرسشنامه هوش استراتژیک دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه هوش استراتژیک

روایی و پایایی : دارد

منبع معتبر لاتین دارد

نمونه منبع داخلی دارد

تعداد سوالات : ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد پرسشنامه هوش استراتژیک: آینده نگری، تفکر سیستمی، تدوین چشم‌انداز، انگیزش، مشارکت

تعریف مفهومی پرسشنامه هوش استراتژیک

هوش استراتژیک عامل زیربنایی تفکر استراتژیک است و برای مدیریت ارشد سازمان در حوزه مدیریت استراتژیک سازمان الزامی است. این واژه بطور گسترده‌ای توسط منتقدان و تحلیلیگران سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهشگران تعاریف متفاوتی از هوش استراتژیک ارائه کرده اند. اما هنوز توافق کلی در رابطه با معنای آن وجود ندارد. اغلب مفهوم هوش استراتژیک مترادف با واژه هایی نظیر هوش رقابتی، هوش تجاری و یا دیگر انواع هوش از قبیل هوش بازار، هوش رقبا و یا هوش مشتری در نظر گرفته می‌شود.

هوش استراتژیک در ابتدا در بخش‌های نظامی و دفاع مطرح شد. از این نظر هوش استراتژیک عبارت است از هوش مورد نیاز برای طرح‌ریزی استراتژی، خط‌مشی، برنامه‌ها و فعالیت نظامی در سطوح ملی و نظامی. هوش استراتژیک به معنی چیزی است که سازمان‌ها باید درباره محیط کسب‌وکارشان بدانند. در این صورت می‌توانند فرایند جاری سازمان‌شان را انجام دهند. همچنین تغییرات آینده را پیش‌بینی و مدیریت کنند. بعلاوه استراتژی هایی طراحی کنند که برای مشتریان ایجاد ارزش کند. نهایتاً اینکه سود آنها را در بازارهای کنونی و جدید افزایش دهد.

تعاریف مختلف از هوشمندی استراتژیک

هوش استراتژیک را روشی مورد برای فعالیت‌های هوشمندانه در قالب مدیریت استراتژیک و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌دانند. هوش استراتژیک نیازهای تصمیم گیرنده‌های ارشدسازمان را موردتوجه قرار داده و بر روی فعالیت‌های پویش گرانه تمرکز دارد.

هوش استراتژیک از طریق مشارکت در جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات، به مدیریت استراتژیک کمک می‌کند. از پرسشنامه هوش استراتژیک می‌توان برای سنجش این سازه استفاده کرد.

هوش استراتژیک عبارت است از درک واقع بینانه شرایط و استفاده از آن در جهت توسعه استراتژی‌های مناسب  و تطابق محیط کار با موقعیت‌های مختلف.

هوش استراتژیک فهمیدن این است که سازمان به کجا می‌رود و چگونه می‌تواند در مقابله با چالش‌ها و تغییرات آینده در دراز مدت داوام یابد.

هوش استراتژیک همانند راداری است که درباره تهدیدات و فرصت‌های محیط خارجی به سازمان و شرکت‌ها هشدار می‌دهد.

هوش استراتژیک باید در به چالش کشیدن عوامل مهمی که بر تفکر استراتژیک سازمان اثر می‌گذارند، دخالت داشته باشد. همچنین در تدوین استراتژی‌ها و تطابق دادن آنها با تغییرات محیط رقابتی مشارکت کند و استراتژی هایی را که نمی توانند در دراز مدت موثر واقع شوند را شناسایی کنند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله