پرسشنامه معماری سازمانی

دانلود پرسشنامه معماری سازمانی

فایل ورد پرسشنامه معماری سازمانی

هدف: بررسی ابعاد مختلف معماری سازمان

ابعاد: پیشرانهای معماری، جهت گیری راهبردی، معماری فعلی، معماری مقصد، فرایندهای انتقال، مدل معماری و استاندارد معماری

تعداد سوالات: ۳۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی ساختار سازمانی

معماری سازمانی نگرشی است کلان به ماموریت‌ها و وظایف سازمانی، فرآیندهای کاری، موجودیت‌های اطلاعاتی، شبکه‌های ارتباطی، سلسله مراتب و ترتیب انجام کارها در یک سازمان که با هدف ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه و کارآمد صورت گرفته است.

چارچوب معماری سازمانی، یک ساختار منطقی برای طبقه بندی و سازماندهی اطلاعات پیچیده است. در یک معماری سازمانی اطلاعات وسیع و پیچیده ای وجود دارد که برای سازماندهی آنها نیاز به ساختاری (چارچوبی) است که مشخص کند چگونه و به چه مقدار باید به اطلاعات سطوح مختلف پرداخت؟ به چنین ساختاری، چارچوب معماری سازمانی گفته می‌شود