پرسشنامه معماری سازمانی

دانلود پرسشنامه معماری سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی

  • پرسشنامه معماری سازمانی لپاک و اسنل
  • پرسشنامه معماری سازمانی مبتنی بر ساختار

منبع: استاندارد

روایی و پایایی: دارد

شیوه تفسیر و نمره‌گذاری: دارد

ابعاد مقیاس لیپاک و اسنل: استخدام دانش‌محوری، استخدام شغل‌محور، شراکت (هم‌پیمانی) و ترتیبات کاری قراردادی

ابعاد مقیاس بومی و ایرانی: پیشران‌های معماری، جهت‌گیری راهبردی، معماری فعلی، معماری مقصد، فرایندهای انتقال، مدل معماری و استاندارد معماری

تعداد سوالات: ۳۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه معماری سازمانی

معماری سازمانی نگرشی است کلان به ماموریت‌ها و وظایف سازمانی، فرآیندهای کاری، موجودیت‌های اطلاعاتی، شبکه‌های ارتباطی، سلسله‌مراتب و ترتیب انجام کارها در یک سازمان که با هدف ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه و کارآمد صورت گرفته است. چارچوب معماری سازمانی، یک ساختار منطقی برای طبقه‌بندی و سازماندهی اطلاعات چندبعدی است. در یک معماری سازمانی اطلاعات وسیع و پیچیده‌ای وجود دارد که برای سازماندهی آنها نیاز به ساختاری (چارچوبی) است که مشخص کند چگونه و به چه مقدار باید به اطلاعات سطوح مختلف پرداخت؟ به چنین ساختاری، چارچوب معماری سازمانی گفته می‌شود.

درباره پرسشنامه لپاک و اسنل

لپاک و اسنل دو متخصص منابع انسانی هستند که در حوزه معماری منابع انسانی مطالعات زیادی انجام داده‌اند. الگوی معماری منابع انسانی لپاک و اسنل به سال ۱۹۹۹ ارائه شد. این مدل انتخاب یکی از شکل‌های استخدامی به ملاحظات استراتژیک هزینه-منفعت، ارزش‌آفرینی مهارت‌ها و منحصربه‌فرد بودن آنها بستگی دارد. این الگو بسته به ویژگی منابع انسانی به ارزیابی ویژگی‌های نظام مدیریت منابع انسانی می‌پردازد. پرسشنامه لپاک و اسنل شامل چهار بعد اصلی است: استخدام دانش‌محوری، استخدام شغل‌محور، شراکت (هم‌پیمانی) و ترتیبات کاری قراردادی. همچنین ۱۲ گویه برای این پرسشنامه درنظر گرفته شده است.

درباره پرسشنامه بومی شده

مقیاس استاندارد معماری سازمانی در مقایسه با مقیاس لپاک و اسنل بیشتر بر مباحث ساختاری استوار است. لپاک و اسنل بر منابع انسانی تاکید کرده‌اند اما در این مقیاس عمده‌ترین تاکید بر مباحث ساختار سازمانی و سازماندهی است. این پرسشنامه شامل ۷ بعد اصلی و ۳۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه می‌باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله