کتاب بازاریابی حسی

دانلود کتاب بازاریابی حسی

عنوان : کتاب بازاریابی حسی

عنوان اصلی کتاب به انگلیسی : Sensory Marketing

نوع فایل : PDF متن کامل

زبان کتاب : انگلیسی

ترجمه فارسی : ندارد

تعداد صفحات : ۲۰۰ صفحه

فایل پیوست : ندارد

تفسیر کتاب بازاریابی حسی هولتن  در سایت پارس مدیر آمده است.

دانلود کتاب بازاریابی حسی هولتن

توضیح پیرامون کتاب روش تحقیق کیفی

بازاریابی حسی Sensory Marketing یک متد است که به صورت یکپارچه و سیستمی، مشتریان بازار هدف را از طریق ارتباطات مرتبط با برند که به ارزش آفرینی منجر می شود به خود معطوف می نماید. در واقع این نوع بازاریابی شناسایی و پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتری را از طریق ارزش افزوده، ایجاد شخصیت برند ملموس و با ایجاد حس مثبت در زندگی ایجاد می نماید. کمپین بازاریابی حسی بر اساس یک ارتباط دو طرفه میان برند و مصرف کننده در زمان کنونی با خلق یک تجربه شیرین و خاطره انگیز از برند در ذهن مشتری همراه است.

هولتن در این کتاب تشریح کرده است که چگونه یک سازمان از طریق اثرگذاری بر حواس پنجگانه افراد تصویر ذهنی ماندگاری از برند ایجاد می کند که هویت برند را نزد مشتریان می سازد و سازمان را از رقبا متمایز می سازد. هولتن با مثالی از تبلیغات شرکت ولو و بیان حس ششم در این تبلیغات، راز بازاریابی حسی را برای موفقیت در دنیای رقابتی را فاش می سازذ. کتاب بازاریابی حسی هولتن را بخوانید تا آگاه شوید که بازاریابی نوین به کدام سو حرکت می کند.