برندسازی حسی و بازاریابی حسی

دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی

فایل ورد پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی

هدف: سنجش آمیخته بازاریابی حسی مبتنی بر ابعاد SWIPE

ابعاد: تجربه مشتری، قیمت، چیدمان، تبلیغات دهان‌به‌دهان و تعامل

تعداد گویه‌ها : ۲۴سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع معتبر : دارد


تعریف مفهومی مدل هوک و بازاریابی حسی

آمیخته بازاریابی:آمیخته بازاریابی از آن دسته عواملی است که در کنترل مدیریت است و می‌توان ادعا کرد که اکثر برنامه‌ها و تصمیمات بازاریابی براساس یکی از این چهار زمینه اتخاذ می‌شود. آمیخته بازاریابی نمایان‌گر فعالیت‌های اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند. برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می‌شود. اینها مهمترین نوع بخشهایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت را به آنها تخصیص می‌دهند.

بازاریابی حسی: بازاریابی از طریق حواس پنجگانه افراد و ایجاد تجربه‌ای منحصربه فرد در افراد محور اصلی و کانون توجه بازاریابی حسی است. با استفاده از رویکردی بلندمدت و استراتژیک باید حواس مختلف مشتری را تحت تاثیر قرار داد  تا تجربه مشتری به تصویری ثابت از برند تبدیل شود. تصویر ذهنی برند نزد مشتری در برندسازی حسی نقطه نهایی تلاش‌های بازاریابی تجربی و مدیریت تجربه مشتری است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله