پرسشنامه شدت رقابت

دانلود پرسشنامه شدت رقابت و مزیت رقابتی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

تعداد سوالات : ۲۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : شدت رقابت، نوآوری فنی، نوآوری غیر فنی، رویکرد استراتژیک مشتری مداری، قابلیت بازاریابی و مزیت رقابتی

تعریف مفهومی رقابت و شدت رقابت

رقابت در بازار Competition کوشش دو یا چند سازمان برای دستیابی به هدف واحدی است که قابل تسهیم و تشریک نمی‌باشد و برای بقای سازمان حیاتی است. رقابت عنصر جدایی‌ناپذیر محیط فعالیت‌های سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مختلف است. نرخ فزاینده تغییر و افزایش شدت رقابت دو ویژگی بارز عصر حاضر است. پژوهشگران دانشگاهی و مدیران سازمان‌ها و صنایع کوشش‌های زیادی در زمینه مفهوم رقابت داشته‌اند.

شدت رقابت : درجه‌ای از رقابت بین سازمان‌ها برای دستیابی به منابع اولیه، نیروی انسانی و مشتریان تحت عنوان شدت رقابت بررسی می‌شود. هرچه محدودیت در عوامل تولید بیشتر باشد شدت رقابت بیشتر است و هرچه سازمان‌های بیشتری در یک صنعت فعال باشند شدت رقابت برای دستیابی به مشتریان بیشتر خواهد شد. پنج نیروی رقابتی پورتر تشریح مناسبی برای شدت رقابت سازمانی است.

مریت رقابتی : مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است. مزیت رقابتی تمایز در ویژگی‌ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریان می‌کند. برای کسب مزیت رقابتی از طریق مشتری‌محوری باید قصد خرید مشتریان را تقویت کرد. برای موفقیت در بازار باید ویژگی‌هایی داشته باشید که رقبای بازار فاقد آنها باشند.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش شدت رقابت از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل چهار سازه اصلی و شانزده گویه است. برای نمره‌گذاری گویه‌ها از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است و برای سنجش سازه‌ها نیز از میانگین گویه‌های مرتبط با آنها استفاده شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله