پرسشنامه بازاریابی اینترنتی

دانلود پرسشنامه بازاریابی اینترنتی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: بازاریابی اینترنتی، گرایش استراتژیک، رشد بازار بین‌المللی

هدف: بررسی قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی در بازارهای بین‌المللی

تعریف مفهومی پرسشنامه بازاریابی اینترنتی بین‌الملل

بازاریابی اینترنتی که به آن بازاریابی الکترونیکی، بازاریابی تحت وب یا بازاریابی آنلاین گفته می‌شود، به کسب در آمد، فروش محصولات و ارائه خدمات از طریق اینترنت اطلاق می‌شود. روش بازاریابی اینترنتی در سطح بین‌الملل نوعی از بازاریابی است که با استفاده از ابزارهای فناوری و در بستر اینترنت به جذب مشتریان و توسعه آمیخته بازاریابی محصول و خدمات سازمان می‌پردازد.

بازاریابی بین‌المللی، در ساده‌ترین سطح خود، فرایندی است که در آن یک شرکت تجاری باید در مورد آمیخته بازاریابی خود در ورای مرزهای کشورش تصمیم‌گیری کند. پیچیده‌ترین سطح آن، شامل ایجاد واحد تولیدی و هماهنگ کردن استراتژی بازاریابی شرکت در سراسر جهان می‌باشد. طبق تعریفی دیگر، بازاریابی بین‌المللی عبارت است از انجام فعالیت‌های تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک شرکت به مشتریان یا مصرف‌کنندگان خود در بیش از یک کشور، به منظور کسب سود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش سازه بازاریابی از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. این پرسشنامه شامل ۷ سازه اصلی و ۱۹ گویه است که به صورت طیف لیکرت تنظیم گردید. مقیاس سنجش بازاریابی اینترنتی استاندارد است و روایی و پایایی آن در پژوهش مستقل تعیین شد. همچنین پژوهشگران می‌توانند در مطالعات خود در زمینه پیشران‌ها و پبامدهای بازاریابی مبتنی بر اینترنت از این مقیاس استفاده کنند. پیشنهاد می‌شود این مقیاس براساس مطالعات گوناگون بازنگری و بومی‌سازی شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله