پرسشنامه بازاریابی ویروسی

دانلود پرسشنامه بازاریابی ویروسی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی : دارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: مایکروسافت ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات:  ۱۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مرتبط بودن با محصول/خدمت، فناوری، سرگرم‌کنندگی، محتوای پیام، اعتماد و اعتبارپذیری پیام، هدف‌گیری صحیح

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی (Viral marketing) عبارت است از هر استراتژی که افراد را تشویق کند تا یک پیام بازاریابی را برای دیگران ارسال کنند و پتانسیلی برای رشد، ارائه و نفوذ پیام فراهم آورند. بازاریابی ویروسی عبارتست از انتقال داوطلبانه پیام تحریک آمیز یک برند از فردی به فرد دیگر به منظور تحت تأثیر قرار دادن یا متقاعد کردن بیننده پیام جهت انتقال آن به دیگران از طریق اینترنت.

بازاریابی ویروسی به روش تبلیغ یا بازاریابی‌ای گفته می‌شود که معمولاً به صورت مجازی از طریق شبکه اجتماعی موجود یا ایمیل در اینترنت ارائه می‌گردد و به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود. بازاریابی ویروسی را می‌توان به این صورت تعریف کرد: یک روش بازاریابی است که از شبکه‌های اجتماعی موجود برای افزایش تصاعدی آگاهی از برند از طریق یک فرایند ویروس مانند بهره می‌گیرد. این شیوه، از طریق بازاریابی دهان‌به‌دهان با استفاده از اینترنت به صورت آنلاین گسترش می‌یابد و برای دسترسی سریع به تعداد زیادی از افراد بسیار مفید است.

بازاریابی ویروسی امکان بهره‌گیری از بازگشت مراجعین بی طرف یعنی مصرف‌کنندگان را فراهم می‌آورد. از آنجایی که مشتریان تحت تاثیر، تاثیر خارق العاده‌ای بر تصمیم خریدمشتری جدید دارند، باید با شناسایی این تاکتیکهای موثر قدرت تاثیرپذیری مشتریان بالقوه را افزایش دهید. دربازار رقابتی، مانند فروشگاههای زنجیرهای بنگاهی موفق خواهد بود که نه تنها امروز به صورت کامل نیازها و خواسته‌های مشتریان را تامین نماید، بلکه از همین امروز تغییرات در انتظارات آینده مشتریان را تحلیل و در مورد حصول به آنها برنامه‌ریزی کند.

بازاریابی ویروسی باز تعریفی از بازاریابی دهان‌به‌دهان، بازاریابی شبکه‌ای و مباحث مربوط به بازاریابی دیجیتال است. برای مطالعه بیشتر می‌توانید پرسشنامه بازاریابی شبکه ای و پرسشنامه بازاریابی دهان‌به‌دهان را مطالعه کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله