پرسشنامه بازاریابی ویروسی

دانلود پرسشنامه بازاریابی ویروسی

فایل ورد پرسشنامه بازاریابی ویروسی

هدف: ارزیابی برنامه های بازاریابی ویروسی سازمان براساس عوامل موفقیت بازاریابی ویروسی

دارای ۶ بعد : مرتبط بودن با محصول/خدمت، فناوری، سرگرم‌کنندگی، محتوای پیام، اعتماد و اعتبارپذیری پیام، هدف‌گیری صحیح

تعداد سوالات:  ۱۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

منبع شناسی : معتبر و استاندارد

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی (Viral marketing) عبارت است از هر استراتژی که افراد را تشویق کند تا یک پیام بازاریابی را برای دیگران ارسال کنند و پتانسیلی برای رشد، ارائه و نفوذ پیام فراهم آورند. بازاریابی ویروسی عبارتست از انتقال داوطلبانه پیام تحریک آمیز یک برند از فردی به فرد دیگر به منظور تحت تأثیر قرار دادن یا متقاعد کردن بیننده پیام جهت انتقال آن به دیگران از طریق اینترنت.

بازاریابی ویروسی به روش تبلیغ یا بازاریابی‌ای گفته می‌شود که معمولاً به صورت مجازی از طریق شبکه اجتماعی موجود یا ایمیل در اینترنت ارائه می‌گردد و به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود. بازاریابی ویروسی را می‌توان به این صورت تعریف کرد: یک روش بازاریابی است که از شبکه‌های اجتماعی موجود برای افزایش تصاعدی آگاهی از برند از طریق یک فرایند ویروس مانند بهره می‌گیرد. این شیوه، از طریق بازاریابی دهان به دهان با استفاده از اینترنت به صورت آنلاین گسترش می‌یابد و برای دسترسی سریع به تعداد زیادی از افراد بسیار مفید است.

بازاریابی ویروسی امکان بهره گیری از بازگشت مراجعین بی طرف یعنی مصرف کنندگان را فراهم می آورد. از آنجایی که مشتریان تحت تاثیر، تاثیر خارق العاده ای بر تصمیم خریدمشتری جدید دارند، باید با شناسایی این تاکتیکهای موثر قدرت تاثیرپذیری مشتریان بالقوه را افزایش دهید. دربازار رقابتی، مانند فروشگاههای زنجیرهای بنگاهی موفق خواهد بود که نه تنها امروز به صورت کامل نیازها و خواسته های مشتریان را تامین نماید، بلکه از همین امروز تغییرات در انتظارات آینده مشتریان را تحلیل و در مورد حصول به آنها برنامه ریزی کند.

بازاریابی ویروسی باز تعریفی از بازاریابی دهان به دهان، بازاریابی شبکه ای و مباحث مربوط به بازاریابی دیجیتال است. برای مطالعه بیشتر می توانید پرسشنامه بازاریابی شبکه ای و پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان را مطالعه کنید.