بازاریابی ویروسی

مقاله بازاریابی ویروسی

منبع: بازاریابی ویروسی نوشته آرش حبیبی نشر الکترونیک پارس مدیر

بازاریابی ویروسی Viral Marketing به معنای استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ترفیع و تبلیغ محصولات و خدمات است. وایرال مارکتینگ یکی از مفاهیم بسیار نزدیک به بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی اجتماعی است. بازاریابی ویروسی در مدیریت بازاریابی اغلب برای توصیف توصیه ها و پیشنهادهای مصرف کنندگان به یکدیگر استفاده می شود. سرعت و فقدان تعصبات تجاری به مارک محصول یا خدمت خاص، آن را به منبع اثربخش اطلاعاتی برای انتخاب های تجاری مصرفکنندگان تبدیلکرده است، به خصوص در مواردی که تجربه قبلی خرید محدود باشد. با وجود اهمیت و نفوذ ارتباط دهان به دهان در انتخاب های تجاری مصرف کنندگان، درصد کمی از این ارتباط دهان به دهان توسط کوشش های آمیخته بازاریابی ترفیع شرکت تحریک و ترغیب می شود. از وایرال مارکتینگ گاهی با تبلیغات ویروسی نیز یاد می‌شود.

درحالیکه پژوهشگران معتقدند تأثیر ارتباط دهان به دهان بر رفتارخرید مشتریان ازمنابع تحت کنترل آنها بیشتر است. ارتباط دهان به دهان تأثیر بسزایی بر شکل دهی نگرش های مصرف کنندگان، در زمینه قصد خرید و کاهش ریسک مرتبط با خرید دارد. براساس مطالعاتی که درکشورهایی همچون آمریکا و کانادا بر روی خرید از فروشگاه های زنجیره ای و در سایر محیط های خرده فروشی انجام شده مشخص شده که حجم وسیعی از خریدهای مصرف کنندگان بر اساس خریدهای آنی، بدون تصمیم قبلی با سرعت و فقدان تعصبات تجاری به مارک محصول یا خدمت خاص میباشد. همچنین نتایج تحقیق دیگری در مرکز خدمات تجاری کانادا نشان می دهد که دو سوم تصمیم های خرید کالاهای مصرفی دقیقاً در نقطه خرید اتخاذ می شود.

تعریف بازاریابی ویروسی

اصطلاح بازاریابی ویروسی وسط استیو جوستون (ابداع کننده هات میل) خلق شد. وی بازاریابی ویروسی را بصورتی گسترده تعریف کرده است. پژوهشگران دیگر دیدگاه محدودتری نسبت به بازاریابی ویروسی دارند و بر این باور هستند که بازاریابی ویروسی نسخه الکترونیکی گسترش شفاهی توصیههای مردم استکه در بافت اینترنت بنیان گسترش مییابد. از مزایای مهم بازاریابی ویروسی ساده بودن، هزینه های پایین، هدفگیری خوب و سرعت پاسخ بالای آن میباشد. این نحوه ارتباط گیری یک پدیده جهانی استکه اطلاعات را با جنبه های مثبت و منفی دهان به دهان پخش می کند و انتشار خبر ازکنترل بازاریاب یا مدیر برند خارج می شود درمجموع بازاریابی ویروسی روی امکانات نفوذ به مشتریان از طریق پیشنهادهای اینترنتی تاکید میکنند.

هر استراتژی که افراد را تشویق کند تا یک پیام بازاریابی را برای دیگران ارسال کنند و پتانسیلی برای رشد، ارائه و نفوذ پیام فراهم آورند.بازاریابی ویروسی عبارتست از انتقال داوطلبانه پیام تحریک آمیز یک برند از فردی به فرد دیگر به منظور تحت تأثیر قرار دادن یا متقاعد کردن بیننده پیام جهت انتقال آن به دیگران از طریق اینترنت.
استیو جوستون

بازاریابی ویروسی امکان بهره گیری از بازگشت مراجعین بی طرف یعنی مصرف کنندگان را فراهم می آورد. از آنجایی که مشتریان تحت تاثیر، تاثیر خارق العاده ای بر تصمیم خریدمشتری جدید دارند، باید با شناسایی این تاکتیکهای موثر قدرت تاثیرپذیری مشتریان بالقوه را افزایش دهید. دربازار رقابتی، مانند فروشگاههای زنجیرهای بنگاهی موفق خواهد بود که نه تنها امروز به صورت کامل نیازها و خواسته های مشتریان را تامین نماید، بلکه از همین امروز تغییرات در انتظارات آینده مشتریان را تحلیل و در مورد حصول به آنها برنامه ریزی کند.

انواع بازاریابی ویروسی

  • ویروس ارزشی
  • ویروس فریبی
  • ویروس حیاتی
  • ویروس مارپیچی
  • ویروس ناخوشایند

ویروس ارزشی زمانی منتشر می شود که فرد بخواهد تجربه خود از خرید یک محصول با کیفیت را به اطلاع دیگران برساند. اگر مشتری یک تجربه خوب و منحصربه فرد داشته باشد آن را به دیگران اطلاع می‌دهد. به این حالت بازاریابی ویروسی ارزشی گویند. بر عکس اگر مشتری تجربه بدی داشته باشد که به آن تبلیغات دهان به دهان منفی گویند آن را به دیگران منتقل می کند. به این حالت بازاریابی ویروسی ناخوشایند گویند. احتمال اینکه مشتری ناراضی شروع به نشر تجربه خود کند بسیار بیشتر از آن است که یک مشتری راضی شروع به نشر تجربه خود کند بنابراین سعی کنید مشتریان را راضی نگه دارید.

بازاریابی ویروسی فریبی وقتی است که مشتری نزد فرد دیگری از محصول تعریف کند تا پاداشی را از این طریق دریافت کند. گاهی نیز بازاریابی ویروسی به این علت رخ می دهد تا مشتری بعدی نیز تجارب خود را در اختیار فرد اول قرار دهد و این ویروس حیاتی است. در نهایت در ویروس مارپیچی افراد می‌خواهند در تجربیات شاد خود با دیگران شریک شوند.

اهمیت بازاریابی ویروسی

به طورکلی مفهوم بازاریابی ویروسی این است که، بازاریابها میتوانند با نفوذ پر قدرت در شبکههای بین شخصی الکترونیکی به ترویج فروش و برند خود بپردازند. مزیت بازاریابی ویروسی این استکه منجربه یک رابطه برابر مشتری بامشتری میشود و رابطه قدیم شرکت بامشتری نیستکه موجب جلب توجهگیرنده پیام شده، در او علاقه ایجادمیکند و درنهایت موجب رسوخ در مشتری و فروش محصول میشود.

ساختار بازاریابی ویروسی

ساختار بازاریابی ویروسی

هدف اصلی بازاریابی ویروسی استفاده از ارتباطات مشتری با مشتری در مقابل ارتباطات شرکت با مشتری جهت منتشرکردن اطلاعات درباره محصول یا خدمت که درنتیجه آن به سرعت و با هزینه پایین بیشترین تاثیر در بازار به وجود آید. برای پا برجا ماندن دراین عرصه رقابتی شرکتها باید برعوامل تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاهیکه بر روی انتخاب فروشگاه وخرید نهایی تاثیر دارد توجه کنند. اهمیت رفتارخرید مصرفکنندگان درکشورهای دیگر از سالها قبل توسط بازاریان و خرده فروشان تشخیص داده شده و برهمین اساس و به منظور بالابردن سهم فروش، استراتژیها وتکنیکهای روانیمختلف بکارگرفته شده ومطالعات میدانی مهمی دراین مورد انجام شده است.

بازاریابی ویروسی از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است چون اولاً هزینه نسبتاً ناچیزی برای شرکتها  به همراه دارد، دوم اینکه بیننده می تواند هر چند بار که مایل باشد پیام تبلیغاتی را ببیند. سوم اینکه مشتری می تواند با منبع پیام تعامل داشته و در مورد پیام اظهارنظر کند. چهارم اینکه از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر تبلیغات رسانه ای برخوردار است و نهایتاً اینکه هدفگیری مؤثرتری دارد چون ارسال کننده پیام، دوستان و اطرافیانش را بهتر می شناسد و به علائقشان آگاه است و بهتر می‏داند چه کسانی از پیام استقبال می کنند.

نتیجه گیری

مهمترین مزیت تبلیغات ویروسی این است که بوسیله اینترنت از تبلیغ دهان به دهان بصورت اهرمی استفاده می‏کند. در واقع تبلیغ ویروسی همان تبلیغات دهان به دهان می باشد که در محیط اینترنتی انجام می شود. ازآنجاییکه اینترنت توانسته محدودیت ارتباط دهان به دهان که بیشتر در موقعیت های چهره به چهره رخ می دهد را مرتفع سازد، استفاده از تبلیغ ویروسی برای شرکتها بسیار اهمیت یافته است. بازاریابی ویروسی معمولاً از طریق ایمیل انجام می شود ولی سایتهای شبکه اجتماعی و بلاگها هم از طریق انتشار تبلیغ دهان به دهان در موفقیت آن دخیل هستند

در حالیکه برخی پژوهشگران و بازاریابان، واژه های بازاریابی ویروسی و تبلیغ ویروسی را بجای هم استفاده می‌کنند اما بین آنها تفاوت وجود دارد. پژوهشگران بازاریابی ویروسی را زیرمجموعه ای از بازاریابی اینترنتی می دانند. بازاریابی ویروسی همانند بازاریابی سنتی دربردارنده اجزای آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، ترفیع و توزیع) می باشد ولی بازاریابی ویروسی یکی از اجزای ترفیع است. علت ویروسی نامیدن این نوع تبلیغ اینست که وقتی چنین پیامی در ابتدا برای گروه اولیه ارسال می شود به علت جذابیتش افراد را وادار می کند پیام دریافتی را برای سایر دوستان، همکاران یا اطرافیان خود ارسال کنند و آنها نیز به همین ترتیب برای سایرین ارسال می کنند. چنین پیامی مانند یک ویروس در مدت زمان کوتاهی تکثیر و منتشر می شود. انتقال پیام معمولاً از طریق ایمیل یا سایتهای شبکه اجتماعی انجام می شود.


دانلود پرسشنامه بازاریابی ویروسی

فایل ورد پرسشنامه بازاریابی ویروسی دارای ۶ بعد و ۱۹ گویه به همراه منبع شناسی و روایی و پایایی

3000 تومان – خرید