پرسشنامه اثربخشی فناوری اطلاعات

دانلود پرسشنامه اثربخشی فناوری اطلاعات دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه اثربخشی فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات: فناوری اطلاعات تکنولوژی است که برای زخیره، بازیابی، انتقال و پردازش اطلاعات استفاده می‌شود. امروزه ساز متن‌ها و موسسات از تکنولوژی اطلاعات استفاده می‌کنند تا با بهره‌گیری از ذخیره، بازیابی، انتقال و پردازش اطلاعات، مدیریت نوین را در مجموعه خود اعمال کنند. فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بسیار بااهمیت است.

مدیریت فناوری اطلاعات: مدیریت فناوری اطلاعات (Information Technology Management) دانشی میان رشته‌ای است که در آن، تمام منابع فناوری، مطابق با نیازها و اولویت‌های فناورانه نوین، اداره می‌شود. این منابع ممکن است شامل سرمایه‌گذاری‌های محسوس مانندنرم‌افزار، داده‌ها، شبکه و امکانات مرکز داده، که توسط کارکنان از آن منابع نگهداری می‌شود باشد.

اثربخشی: اثربخشی (Effectiveness) عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده‌است. این واژه کاربری زیادی در تعریف و اندازه‌گیری بهره‌وری دارد. برای درک بهتر پرسشنامه اثربخشی سازمان و پرسشنامه فناوری اطلاعات را مطالعه کنید.

اثربخشی سیستم اطلاعاتاثربخشی سیستم اطلاعات اشاره به میزان دستیابی درست به هدف‌های شرکت از پیاده‌سازی نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد. بکارگیری فناوری اطلاعات تنها در جستجوی افزایش توانمندی و سرعت دستیابی به هدف نیست بلکه ثمربخشی پیامدها نیز اهمیت بسیاری دارد. سیستم‌های اطلاعاتی زمانی اثربخش است که نیاز اطلاعاتی کاربران را برآورده کند در غیر اینصورت به مرحله بیهودگی قدم خواهد گذاشت. برای آنکه بتوان از ورود زود هنگام سیستم‌های اطلاعاتی به مرحله بیهودگی جلوگیری کرد، لازم است که با پرسشنامه اثربخشی فناوری اطلاعات مورد ارزیابی قرار گیرد. به این ترتیب با آسیب‌شناسی و شناخت نارسایی احتمالی آن می‌توان در جهت بهبود سیستم اقدام نمود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله