پرسشنامه اثربخشی فناوری اطلاعات

دانلود پرسشنامه اثربخشی فناوری اطلاعات

فایل ورد پرسشنامه اثربخشی فناوری اطلاعات

هدف: بررسی میزان اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی: معتبر و استاندارد

تعداد سوالات: ۲۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی اثربخشی فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات : فناوری اطلاعات تکنولوژی است که برای زخیره، بازیابی، انتقال و پردازش اطلاعات استفاده می شود. امروزه ساز متن ها و موسسات از تکنولوژی اطلاعات استفاده می کنند تا با بهره گیری از ذخیره، بازیابی ، انتقال و پردازش اطلاعات، مدیریت نوین را در مجموعه خود اعمال کنند. فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بسیار بااهمیت است.

مدیریت فناوری اطلاعات : مدیریت فناوری اطلاعات Information Technology Management دانشی میان رشته‌ای است که در آن، تمام منابع فناوری، مطابق با نیازها و اولویت‌های فناورانه نوین، اداره می‌شود. این منابع ممکن است شامل سرمایه‌گذاری‌های محسوس مانندنرم‌افزار، داده‌ها، شبکه و امکانات مرکز داده، که توسط کارکنان از آن منابع نگهداری می‌شود باشد.

اثربخشی : اثربخشی Effectiveness عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده‌است. این واژه کاربری زیادی در تعریف و اندازه‌گیری بهره‌وری دارد. برای درک بهتر پرسشنامه اثربخشی سازمان و پرسشنامه فناوری اطلاعات را مطالعه کنید.