پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

دانلود پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

فایل ورد پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

هدف : بررسی ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ریسک مالی، ریسک مدیریتی، ریسک سازمانی، ریسک تولید، ریسک بازاریابی و ریسک فنی.

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی ریسک پروژه

ریسک در ادبیات مدیریت پروژه به معنای اتفاقاتی غیر قطعی در آینده است که می توانند یک فرصت یا تهدید برای پروژه باشد. اگر بنا باشد فرصت ها و تهدیدها به حال خود گذاشته شوند، بسیاری از مشکلات که می شد با هزینه یا توجه مختصر از بین بروند گریبان گیرمان خواهند شد و فرصت های با ارزشی که می توانستند تبدیل به منفعت شوند از بین خواهند رفت. به همین خاطر باید اقداماتی برای جذب و دفع آن ها انجام داد. این مجموعه اقدامات مدیریت ریسک را تشکیل می دهند.

در هنگام اجرای پروژه وجود ریسک اجتناب ناپذیر است. با این حال، مدیر پروژه باید اطمینان حاصل کند که ریسک به حداقل می رسد. ریسک ها می توانند عمدتا دو نوع، ریسک با تاثیر منفی و ریسک با تاثیر مثبت تقسیم شوند. مدیران پروژه همیشه با ریسک های منفی مواجه نمی شوند زیرا ریسک های مثبت نیز وجود دارد. حتی در پروژه هایی که سازمان یافته مدیریت نمی شوند نیز مدیریت ریسک به شکل غیر سیستماتیک و شهودی انجام می شود .آنچه اهمیت دارد این است که با سیستماتیک کردن مدیریت ریسک، بیشترین نتایج مثبت از پیاده سازی مدیریت ریسک، حاصل شود. یک نمونه مشابه  پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه نیز در پارس مدیر موجود است.