پايگاه مقاله مديريت و مهندسی صنایع - بخش مدیریت مالی

در دست تهيه

در دست تهيه ...

پژوهشگر ارجمند دقت کنيد فايل يا آموزش مورد نظر هنوز در دست نگارش و بررسي بيشتر است . کوشش مي‌کنيم هرچه سريعتر مطلب مورد نظر شما را آماده کنيم.

اگر نياز خيلي فوري داريد و کماکان مشکل پابرجا است درخواست خود را با پست الکترونيک Parsmodir@gmail.com جهت مشاوره رايگان مطرح کنيد.


درخواست همکاري

در اين بخش نياز شديد به همکاري با مديران، متخصصان و پژوهشگران مديريت مالي داريم. پژوهشگر ارجمند با پست الکترونيک Parsmodir@gmail.com ارتباط برقرار کنيد و در طراحي بخش مديريت مالي به گروه تخصصي پارس مدير کمک کنيد. در اين بخش نيروي فعال و توانمند مي طلبيم.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com