ارسال پیام

پایگاه مقاله مدیریت و مهندسی صنایع - بخش مدیریت مالی

در دست تهیه

در دست تهیه ...

پژوهشگر ارجمند دقت کنید فایل یا آموزش مورد نظر هنوز در دست نگارش و بررسی بیشتر است . کوشش می‌کنیم هرچه سریعتر مطلب مورد نظر شما را آماده کنیم. اگر نیاز خیلی فوری دارید و کماکان مشکل پابرجا است درخواست خود را با پست الکترونیک Parsmodir@gmail.com جهت مشاوره رایگان مطرح کنید.


درخواست همکاری

در این بخش نیاز شدید به همکاری با مدیران، متخصصان و پژوهشگران مدیریت مالی داریم. پژوهشگر ارجمند با پست الکترونیک Parsmodir@gmail.com ارتباط برقرار کنید و در طراحی بخش مدیریت مالی به گروه تخصصی پارس مدیر کمک کنید. در این بخش نیروی فعال و توانمند می طلبیم.

آشنایی با مدیریت مالی

تاریخچه مدیریت مالی

تاریخچه بورس در دنیا

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

فرضیه بازار کارا

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com