دانلود کتاب فراترکیب

عنوان: کتاب فراترکیب

عنوان به انگلیسی : Handbook for Synthesizing Qualitative Research

نویسنده: مارگارت سندلوسکی و ژولی ﺑﺎروسو

کاربرد: روش تحقیق کیفی

نوع فایل : PDF

محتوا: تمام متن

زبان: لاتین

دانلود کتاب فراترکیب

معرفی کتاب فراترکیب

در این کتاب الگویی برای اجرای روش تحقیق فراترکیب معرفی شده است که به روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو مرسوم شده است. این روش به عنوان روش اصلی مطالعات متاسنتر (فراترکیب) مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته است. روش‌های تحقیق بطور سنتی به سه نوع کمی، کیفی و آمیخته تقسیم بندی می‌شوند. دو روش تحقیق فرا ترکیب و فراتحلیل به عنوان بازوهای تحقیقات نوین هستند.

در روش فراترکیب هدف بررسی و مطالعه سیستماتیک پژوهش‌های قبلی انجام شده در حوزه مورد نظر ما است. نهایتاً کار با تحلیل نتایج و یافته‌ها توسط پژوهشگر اتمام پیدا می‌کند و خروجی آن چراغ راهی برای یافتن خلاء‌های تحقیقاتی، نوآوری در متدلوژی و روش تحقیق برای حوزه مورد نظر است. اگر پیشینه پژوهش و مبانی نظری در زمینه موضوع مورد تحقیق غنی باشد می‌شود از این روش استفاده کرد. سندلوسکی و ﺑﺎروسو کوشیده‌اند تا در کتاب فراترکیب روشی نظام‌مند را برای تحلیل پیشینه پژوهش ارائه دهند. به این ترتیب می‌توان به روش استقرایی به نظریه‌پردازی پرداخت.

روش تحقیق فراترکیب Meta-synthesis روشی مبتنی بر مرور سیستماتیک مطالعات کتابخانه‌ای جهت دستیابی به شناخت عمیق پیرامون پدیده مورد مطالعه است. روش فراترکیب یا متاسنتز یک روش تحقیق کیفی محسوب می‌شود. با رشد تحقیقات در حوزه‌های مختلف علوم و مواجه شدن جامعه علمی با انفجار اطلاعات، اندیشمندان در عمل به این نتیجه رسیده اند که اطلاع و تسلط بر تمامی ابعاد یک رشته و به روز بودن در این زمینه تا حدود زیادی امکان پذیر نیست، لذا انجام پژوهش‌های ترکیبی که عصاره تحقیقات انجام شده در این موضوع خاص را به شیوه نظام‌مند و علمی فرا روی پژوهشگران قرار میدهند، گسترش روزافزون یافته است.

5 5 رای ها
امتیازدهی به مقاله