پرسشنامه اوباشگری شغلی

دانلود پرسشنامه اوباشگری شغلی

فایل ورد پرسشنامه اوباشگری شغلی

هدف: بررسی اوباشگری شغلی

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی: معتبر و استاندارد

تعداد سوالات: ۱۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

3000 تومان – خرید

تفاوت قلدری سازمانی و اوباشگری شغلی

در حالی که بسیاری از پژوهشگران دو واژه Bullying  و Mobbing را مترادف می دانند، اما برخی دیگر این دو واژه را در مورد دو دسته رفتار منفی متفاوت بکار میبرند. واژه قلدری شغلی Bullying  معمولا به صورت فردی بکار می رود و بیشتر برای مدیرانی بکار میرود که سعی دارند تسلط و قدرت خود را بر کارکنان دیکته کنند. اما اوباشگری شغلی Mobbing رفتاری گروهی است که تعدادی از کارکنان رفتارهای مخربی مانند مطرود کردن همکار، رفتارهایی مثل شایعه پراکنی، سایبرلوفینگ و هر آنچه در آداب سازمانی نیست را انجام می‌دهند.

واژه «قلدری» برای توصیف یک الگوی مکرر رفتار منفی اعمال نفوذی علیه یک یا چند هدف مورد استفاده قرار میگیرد و شامل نقد دائمی و ناخوشایند ناخواسته، امتناع از ارزش دادن و تایید، تضعیف، بی اعتبار کردن و تعدادی از رفتارهای دیگر است که در صفحه ما تعریف شده است.

بدرفتاری معمولا توسط یک شخص انجام می شود، اگرچه دیگران در محل کار ممکن است به عنوان مثال با اجرای روش های قانونی به شیوه نامناسب، به دستور قاتل، با تأثیر نامطلوب بر روی هدف، به کار خود ادامه دهند. “تهدید” هنوز هم یک اصطلاح مناسب برای توصیف آنچه که به هدف انجام می شود.

اوباشگری شغلی شامل یک گروه از افراد است که اندازه آنها توسط محیط اجتماعی که در آن شکل گرفته است، محدود می شود، مانند محل کار. این ممکن است به هدف به نظر می رسد مانند بسیاری از مردم درگیر است، اما در واقع گروه ممکن است کوچک باشد. اعضای گروه به طور مستقیم با یک هدف در یک شیوه ی مقابله ای که آنها را در روش های قابل اندازه گیری و قابل تعریف تضعیف می کند یا به آنها آسیب می رساند، ارتباط برقرار می کنند.