پرسشنامه زنجیره تامین سازمان

دانلود انواع پرسشنامه زنجیره تامین سازمان به‌صورت استاندارد برای دانشجویان مدیریت تولید و مهندسی صنایع

مجموعه پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین دارای منبع معتبر و روایی و پایائی هستند.

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سازمان

هدف: شناسائی و سنجش معیارهای اصلی اندازه‌گیری میزان ارزش در زنجیره تامین از دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران

تعداد سوالات: ۴۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه زنجیره تامین پایدار

پرسشنامه استاندارد زنجیره تامین پایدار دارای ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه زنجیره تامین سبز

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز دارای ابعاد: مدیریت محیط داخلی، خرید سبز، همکاری با مشتریان، طراحی اکولوژیک و بازگشت سرمایه

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه بررسی وضعیت ابعاد زنجیره تامین سبز دارای ابعاد:  کنترل فرایندها، تعامل با تامین‌کنندگان، تمرکز بر مشتریان و حمایت مدیریت

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه زنجیره تامین لارج

پرسشنامه بررسی مولفه‌های زنجیره تامین لارج دارای ابعاد: زنجیره تامین ناب، زنجیره تامین چابک، تاب آوری زنجیره تامین و زنجیره تامین سبز

تعداد سوالات: ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه انتخاب تامین کننده

یک پرسشنامه چندمعیاره جهت انتخاب بهترین تامین کننده (پیمانکار) برای زنجیره تامین سازمان


تعریف مفهومی زنجیره تامین

زنجیره تامین : زنجیره تأمین شامل تمامی بخش هایی می‌باشد که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین خواسته ی مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند. این بخش‌ها می‌توانند شامل تولید کننده، تامین کننده، حمل و نقل کنندگان، انبارها، خرده فروشی هاو مشتریان باشند.

زنجیره تامین سبز : فرایند به کار بردن ورودی‌های دوستار محیط زیست و انتقال این ورودی‌ها به خروجی‌ها که می‌توانند در پایان چرخه عمر اصلاح یا دوباره مصرف شوند ویک زنحیره تامین پایدار را خلق کند. زنجیره تأمین سبز عبارتست از مجموعه اقدامات داخلی و خارجی بنگاه در سراسر زنجیره تأمین که به بهبود محیط زیست و جلوگیری از ایجاد آلودگی منجر می‌شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله