آموزش نگاشت مفهومی

آموزش نگاشت مفهومی نوشته جوزف نواک

ترجمه مقاله آموزش نگاشت مفهومی نوشته جوزف نواک

توضیحات مترجم: پروفسور جوزف نواک، استاد دانشگاه فلوریدا و پیشگام در عرصه طراحی نقشه ادراکی و نگاشت مفهومی است. نرم افزار CMap توسط موسسه نواک برای حل مسائل نگاشت مفهومی طراحی شده است. در این فایل آموزشی، علاوه بر آموزش نگاشت مفهومی، کار با نرم افزار CMap نیز تشریح شده است. ترجمه مقاله آموزش نگاشت مفهومی نوشته جوزف نواک ارائه شده است.

تئوری زیربنائی نگاشت مفهومی

نگاشت مفهومی (نقشه ادراکی) به صورت ابزارهای گرافیکی در راستای ساماندهی و ارائه دانش، مطرح می‌باشد. این ابزارها، مفاهیم را لحاظ می‌کنند به صورتی که محصور در دایره و یا مربع می‌باشند و روابط بین مفاهیم بواسطه خط رابطی که دو مفهوم را به هم مرتبط می‌سازد نشان داده می‌شود. لغات موجود بر خط که به عنوان لغات و عبارات رابط اشاره می‌شوند، رابطه بین دو مفهوم را تعیین می‌کنند. ما مفهوم را به عنوان ترتیب و نظم درک شده در رخدادها و یا اهداف و یا ثبت رخدادها و اهداف که توسط برچسبی معین می‌شوند، تعریف می‌کنیم.

برچسب اکثر مفاهیم لغت می‌باشد اگرچه گاهی اوقات از نمادی مثل + و یا / استفاده می‌کنیم و گاهی اوقات بیش از یک لغت مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرضیات، عبارات درمورد رخدادها و اهداف موجود در جهان چه به صورت طبیعی رخ می‌دهند و چه توسط انسان‌ها شکل می‌گیرند، می‌باشند. فرضیات دو یا چند مفهوم مرتبط را با استفاده از لغات و عبارات مرتبط به منظور تشکیل عبارتی پرمفهوم در بر می‌گیرند. گاهی اوقات این فرضیات واحدهای معنایی نامیده می‌شوند. شکل ۱ مثالی از نگاشت مفهومی را نشان می‌دهد که ساختار طرح‌های مفهوم را توصیف می‌کند و ویژگی‌های بالا را تشریح می‌کند.

ویژگی دیگر نگاشت مفهومی این است که مفاهیم به صورت سلسله‌مراتبی به صورتی که فراگیرترین و جامع ترین مفاهیم در بالای طرح ارائه می‌شوند و خاص ترین مفهوم به صورت سلسله‌مراتبی در پایین قرار می‌گیرد.

دانلود اصل مقاله لاتین

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله