تعالی سازمانی efqm

تعالی سازمانی efqm : بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

منبع: تعالی سازمانی efqm نوشته مهدیه سعیدی نشر الکترونیک پارس مدیر

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM، یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال ۱۹۸۸ میلادی توسط ۱۴ شرکت معتبر اروپایی وبا حمایت اتحادیه اروپا تاسیس شد. در حال حاضر بیش از ۸۰۰ شرکت اروپایی در این سازمان عضویت دارند. مأموریت این سازمان ایجاد یک نیروی راه برنده در جهت سرآمدی عملکرد و چشم انداز آن درخشش سازمان‌های اروپایی در جهان است. ریاست وقت اتحادیه اروپا به هنگام امضای موافقت نامه تاسیس این بنیاد، چنین اظهار می‌دارد : تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت یکی از پیش نیازهای موفقیت برای تک تک شرکت‌ها و رقابت پذیری همه ما، به صورت جمعی است.

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، نقش اساسی در جهت بر غیب شرکت‌های اروپایی برای توسعه مدیریت کیفیت داشته است. شرکت‌های اروپایی پذیرفته اندکه مدیریت کیفیت فراگیر راهی برای مدیریت فعالیت‌ها در جهت دستیابی به کار آیی موثر و مزیت‌های رقابتی است که تضمین کننده موفقیت در دراز مدت است. این مهم میسر نمی‌شود مگر با تامین نیازهای مشتریان، کارکنان و دیگر ذینفعان سازمان. این عقیده روز به روز در بین شرکت‌های اروپایی بیشتر رواج می‌یابد.

معرفی مدل تعالی سازمانی efqm

مدل سرآمدی EFQM به عنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان‌ها معرفی شده است ونشان دهنده مزیت‌های پایداری است که یک سازمان سرآمد باید به آن‌ها دست یابد. طراحی این مدل، به صورت جدی از سال ۱۹۸۹ میلادی آغاز و مدل سرآمدی EFQM در سال ۱۹۹۱ معرفی شد. این مدل به سرعت مورد توجه شرکت‌های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد سازمان‌های فعال در بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقمندند از آن استفاده کنند. در سال ۱۹۹۵ ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال ۱۹۹۶ نسخه مربوط به سازمان‌های کوچک تهیه شد. اگر چه این مدل همواره مورد توجه و بازبینی بنیاد اروپایی کیفیت قرار داشته است اما مهم‌ترین بازبینی که منجر به اعمال تغییر در مدل شد در سال ۱۹۹۹ اتفاق افتاد.

توالی متغیرهای مدل تعالی سازمانی : مدل EFQM

مدل تعالی سازمانی efqm

نتیجه گیری بحث تعالی سازمانی efqm

مهم‌تر ین تغییرات آن توجه به رویکردهای مؤثر بر نتایج مشتریان ونیز موضوعات مرتبط با شراکت و مدیریت دانش بوده است. در سال ۲۰۰۱ میلادی مدل سازمان‌های کوچک هماهنگی بیشتری پیدا کرد و تحت نام ‹مدل سرآمدی EFQM و متوسط با مدل سرآمدی EFQM ویرایش سازمان‌های کوچک و متوسط › معرفی شد. در سال ۲۰۰۳ میلادی ویرایش جدیدی ازمدل EFQM ارائه شد که نسبت به نسخه ۱۹۹۹ دارای تغییرات قابل ملاحظه ای در زیر معیارها ونک‌ها راهنما است. سازمان هابدون توجه به نوع، اندازه، ساختار و آمادگی‌شان برای موفقیت، نیازمند استقرار سیستم‌های مدیریتی مناسب هستند.

مدل تعالی EFQM ابزاری عملی برای کمک به سازمان‌ها برای درک کمبودها و نواقص و نهایتاً خلق راهکارهایی در جهت ایجاد سیستم‌های مدیریتی مناسب از طریق جایگاه سازمان در مسیر تعالی است EFQM. خود ر ا متعهد به پژوهش و به روزرسانی مدل با استفاده از نتایج هزاران سازمان اروپایی و غیر اروپایی می‌داند. با این روش، این مدل همواره پویا مانده و در راستای تفکر مدیریتی روز حرکت خواهد کرد.

مدلی که بیان شد، دیدگاه های وسیعی برای حصول تعالی مورد قبول در تمامی عملکردهای مورد انتظار دارد وبر این پایه استوار است که نتایج متعالی در عملکرد، مشتریان، کارکنان و جامعه از طریق رهبری، اتخاذ سیاست استراتژی، افراد، مشارکت، منابع و فرآیندها به دست می‌آید.


ادبیات پژوهش تعالی سازمانی یا سرآمدی سازمان

دانلود فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری تعالی سازمانی بصورت فایل ورد همراه با منابع فارسی و لاتین

10000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه مدل EFQM برای سنجش تعالی سازمانی بصورت فایل ورد همراه با شرح و تفسیر کامل جایزه بالدریج

3000 تومان – خرید