دانلود نرم افزار DEAP

دانلود اصل مقالات DEA تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

دانلود اصل مقالات DEA تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها روش تهیه و تنظیم پارس مدیر

پیدایش تکنیک DEA به کار فارل به سال ۱۹۵۷ برمی‌گردد. فارل با استفاده از روشی همانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی ، به اندازه گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد.موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داد شامل یک ورودی و یک خروجی بود. آبراهام چارنز ، ویلیام کوپر و ادوارد رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی را ارایه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشت . این الگو ،تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها ،نام گرفت و اول بار ،در رساله دکترای ادوارد رودز و به راهنمائی کوپر در سال ۱۹۷۶ ،در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت. نسخه اصل این مقالات کمیاب در سایت پارس‌مدیر برای دانلود قرار گرفته است:

The measurment of productive efficiency; By M. J. Farrell
Some models for estimating thechnical and scale inefficiency in DEA; Banker, Charnes and Cooper
Measuring the efficiency of decision making units; Charnes, Cooper and Rhodes

| دانلود اصل مقالات DEA

رمز فایل فشرده: parsmodir.com


پکیچ آموزشی تحلیل پوششی داده‌ها

دو نمونه پاورپوینت کامل فارسی برای تحلیل پوششی داده ها

نمونه فصل سوم تکنیک تحلیل پوششی داده ها بصورت فایل ورد

نمونه فصل چهارم تکنیک تحلیل پوششی داده ها بصورت فایل ورد

فصل دوم تحلیل پوششی داده ها بصورت فایل ورد همراه با فهرست منابع

10000 تومان – خرید