جنبه نوآوری پژوهش

جنبه نوآوری پژوهش و جدید بودن تحقیق نشان می‌دهد پروپوزال یا طرح پژوهشی چقدر به ایجاد دانش جدید یا گسترش دانش موجود کمک می‌کند. هر چه یک پژوهش نوآورانه‌تر باشد سهم بیشتری در گسترش دانش و هم‌افزایی نظری (Theoretical Contribution) خواهد داشت.

یک بخش کلیدی پروپوزال مدیریت بحث جدید بودن و نوآوری پژوهش است. اصولا نوآوری پژوهشی در سه محور قابل بیان است:

  • پژوهشی که برای اولین بار صورت می‌گیرد.
  • پژوهشی که پیشتر در خارج انجام شده و برای اولین بار در ایران انجام می‌شود.
  • پژوهشی که قبلاَ انجام شده و در یک مکان جدید می‌خواهید آن را بومی سازی کنید.

انجام یک پژوهش برای نخستین بار در مطالعات بنیادی کاربرد دارد و ویژه پروپوزال و پایان‌نامه دکتری مدیریت است. این نوع مطالعات با عنوان مدلسازی یا ارائه الگو شناخته می‌شوند.

در مطالعات کارشناسی ارشد مدیریت بیشتر از مقاله بیس مدیریت استفاده می‌شود و جنبه کاربردی دارند. بنابراین در اینجا باید در مورد بومی سازی مطالعه تمرکز شود.

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر    سخن نو آر که نو را حلاوتیست دگر

هدف از جنبه نوآوری پژوهش و جدید بودن

پروپوزال نباید تکرار یا کپی از کارهای قبلی باشد. در بخش جنبه نوآوری پژوهش از تحقیق باید مشخص کنید که این پژوهش چه حرفی برای گفتن دارد؟ چه کار جدیدی دارید انجام می‌دهید که پژوهشگران پیشین انجام نداده اند؟

در واقع در این بند پژوهشگر به دو سوال پاسخ می‌دهد:

۱- جدید بودن یعنی پژوهشگر به دنبال یک کشف علمی است و می‌خواهد به یک سوال علمی پاسخ دهد که تاکنون کسی به آن سوال پاسخ نداده است. در اینجا قید زمان و مکان مطرح نیست. هر کسی، در هر زمان و در هر جائی به سوال پاسخ داده باشد، نتیجه تحقیق جدید نخواهد بود.

۲- در مورد نوآوری پژوهشگر باید مشخص کند در این تحقیق چه نوع نوآوری خواهد داشت که می‌تواند یکی یا همه این سوالات را شامل شود:

الف) یا یک نظریه برای اولین بار در سطح جهان بکار گرفته می‌شود؟

ب) آیا یک نظریه با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه محل تحقیق نیاز به بومی شدن دارد؟ (در اینجا باید مشخصا «بیان شود چه چیزی اضافه یا کم می‌شود تا بتوانیم نظریه را بومی شده بدانیم»

ج) آیا یک نظریه با توجه به تفاوت‌های موجود در بین صنعت‌های مختلف نیاز به سفارشی سازی (متناسب سازی) دارد؟ (در اینجا باید مشخصا بیان شود به چه چیزی به {از} نظریه یا مدل اضافه {کم} می‌شود تا بتوانیم آن را سفارشی سازی یا متناسب سازی به حساب بیاوریم).

ابعاد جدید بودن پژوهش

جدید بودن تحقیق از ۴ جهت قابل بررسی است:

موضوعی: بهترین نوآوری در تحقیق طرح موضوع نواست بگونه‌ای که مدل جدید، روش جدید، تکنیک جدید، یا تکنولوژی جدید را بکار گرفته و یا به خلق محصول یا ابزاری جدیدی منجر شود. تحقیقات بنیادی و نظری حتما ً از این جهت باید جدید باشد.

حوزه اجرا یا قلمرو مکانی: ازاین جهت روشها یا ابزترهای موجود در حوزه جدید مثلا ً صنعت جدید مورد استفاده قرار گیرد مثلا ً ممکن است مدلی برای اولین بار در ایران بکار گرفته شود در حالی که در دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است.

بازه زمانی: بازده زمانی که اطلاعات را پوشش می‌دهد زمان است و در صورتی ارزش دارد که یا مدل پیچیده با فرایند عملیاتی پیچیده را بکار گیرد و یا در شرایط تغییرات حاصل شده باشد که اجرای جدید تحقیق را توجیه کند و یا اجرای تکراری تحقیق بتواند به نتایج ارزشمند کاربردی یا عملی منجر شود.

روش تحقیق: گاهی پژوهشگر برای انجام تحقیق از روشی بهره می‌گیرد که تاکنون پژوهشگری برای پژوهش روی متغییرهای مورد نظر، از این روش بهره گرفته نشده است. برای نمونه دانشجو برای بررسی یک مقوله از روش‌های کیفی مانند گراندد تئوری استفاده می‌کند. نو بودن از لحاظ مدل مفهومی مورد استفاده، یعنی پژوهشگر برای انجام پژوهش، از مدلی متفاوت با الگوهایی که تاکنون توسط سایر پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است استفاده می‌نماید.

جمع بندی بحث

یکی از ابعاد اساسی که در انتخاب یک موضوع تحقیق و ارزیابی آن و حتی ضرورت انجام ان مورد توجه قرار می‌گیرد جنبه جدید بودن آن است. یک پژوهش باید سهم قابل توجهی در خلق یا توسعه دانش ایفا کند در غیر اینصورت توجیهی نخواهد داشت. یکی از ملاک‌های ارزیابی در تصویب موضوع، دفاع از موضوع یا با ارزش بودن انجام موضوع و به‌عبارتی ضرورت انجام تحقیق نو بودن یا نوآوری در تحقیق است. تدوین مقاله‌ای علمی-پژوهشی بر پایه جدید بودن کار انجام شده یا نتایج جدید تحقیق امکان‌پذیر است. پیشرفت علمی مدیون تحقیق یا هدف دستیابی به نتایج جدید امکان پذیر است.

باید دقیقاً و صراحتاً در این قسمت گفته شود که تحقیق حاضر در مقایسه با دیگران چکار جدیدی را انجام داده است یا چکار جدیدی را میخواهد انجام بدهد یا بعبارتی به روشنی تفاوت کارجدید (تحقیق حاضر) با کار دیگران مشخص کند. باید در انتهای این قسمت جایی برای ثبت نام و نام خانوادگی استاد راهنما و امضاء وی در نظرگرفته شود. البته وظیفه دانشجو است که به روشنی جدید بودن و جنبه‌های جدیدبودن را بیان کند و تایید استاد راهنما بعنوان یک معیار مثبت در ارزیابی یا ضروزت انجام تحقیق خواهد بود.

منبع: حبیبی، آرش. (۱۴۰۰). روش تحقیق پیشرفته. تهران: نارون.

3.8 16 رای ها
امتیازدهی به مقاله