کتاب مدیریت بازاریابی ونوس

عنوان: کتاب مدیریت بازاریابی سه استاد

نویسنده: احمد روستا، داور ونوس، عبدالحمید ابراهیمی

محتویات آموزشی: خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار نوشته سه استاد

ناشر: انتشارات سمت

برای خرید این اثر ارزشمند به سایت انتشارات سمت مراجعه کنید.

پیشگفتار کتاب

انسانها از اولین لحظه حیات تا آخرین دم زندگی در تلاش و حرکتند.عده‌ای در پی نان و گروهی در اندیشه فعالیت می‌کنند. بعضی از مردم در جستجوی تحقیق ارزش‌ها و ترویج آنها و برخی به وسیله‌ای به دنبال تحقق آرزوهای خود هستند و گروهی نیز مجموعه‌ای از خواسته‌ها را در کنار هم می‌طلبند. اما یک وجه مشترک در احوال همه آنها ملاحظه می‌شود و آن «نیاز» است. جامعه بشری اکنون بیش از هر زمان دیگر با کمبود منابع و نیازهای متنوع مواجه است و تلاش می‌کند با استفاده از منابع محدود موجود پاسخگوی قسمتی از نیازهای نامحدودش با شد.

اگر اقتصاد بررسی چگونگی رفع نیارهای با استفاده از منابع محدود باشد مدیریت مجموعه‌ای از مهارت‌ها و دانسته هابرای استفاده بهینه از منابع محدود موجود خواهد بود و بازاریابی علم تشخیص نیاز و رفع آنها از طریق تبادل منابع است.

استفاده از بازاریابی که واژه‌ای نارسا و در عین حال جا افتاده و مصطلح برای Marketing است برای همه شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در صدد هستند بدون تسلیم در برابر تغییر حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند، ضرورت دارد.  کتاب مدیریت بازاریابی تالیف سه استاد برای دانشجویان مدیریت بازاریابی تهیه شده است. این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت بازاریابی» به ارزش ۳ واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، مدیران واحدهای تجاری و صنعتی نیز از آن بهره‌مند شوند.

فهرست مطالب کتاب مدیریت بازاریابی

فصل یک تا پنج

فصل اول: معرفی مدیریت بازاریابی
تعریف بازاریابی جدید، ابعاد گوناگون مارکتینگ، تعریفی دیگر از بازاریابی، مدیریت بازاریابی، وظایف مدیریت بازاریابی، فلسفه مدیریت بازاریابی، سیستم بازار، تجزیه‌وتحلیل محیط بازاریابی، محیط شناسی، روش‌های برخورد با محیط بازاریابی، عاصر محیط بازاریابی، استراتژی‌های رقابتی، روش‌های رقابتی، رهبران بازار، دنباله‌روهای بازار.

فصل دوم: برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی
برنامه‌ریزی استراتژیک کلان شرکت، فسلفه وجودی شرکت، شناسایی واحدهای خودگردان شرکت، تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی وضعیت سرمایه‌گزاری‌ها، برنامه‌های ورود به فعالیت‌های جدید، برنامه‌ریزی استراتژیک واحدها، مدیریت فرایند بازاریابی و برنامه‌ریزی بازاریابی، فرایند بازاریابی، ماهیت و محتوای برنامه بازاریابی

فصل سوم: تحقیقات بازاریابی و سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی
نقش اطلاعات، تعریف تحقیقات بازاریابی، سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های پشتیبانی از تصمیمات، کاربردهای تحقیقات بازاریابی، مدیریت بازاریابی و فرایند تحقیقات بازاریابی، فرایندهای تحقیقات بازاریابی و مراحل پنجگانه تحقیقات

فصل چهارم: مدیریت رفتار مصرف‌کننده
فرایند تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده، انواع حل مساله خرید، عوامل موثر در فرایند تصمیم‌گیری خرید، عوامل فرهنگی-اجتماعی و گروهی، عوامل روانی و فردی، عوامل موقعیتی، عوامل آمیخته بازاریابی، رفتار خریداران سازمانی (بازاریابی صنعتی)، مشخصات اصلی خریدهای سازمانی، فرایند تصمیم‌گیری خرید سازمانی

فصل پنجم: تقسیم بازار و انتخاب بازار هدف
تقسیم بندی بازار چیست، شرکت پراکتر و گمبل،شرکت تولیدکننده سیگار مارلبورو، معیارهای تقسیم بازار، روش‌ها و متغیرهای تقسیم بازار، تقسیم بازار براساس متغیرهای جغرافیایی، براساس متغیرهای جمعیت شناختی، براساس عوامل روانشناختی، براساس عوامل رفتاری، انتخاب بازار هدف برای متمرکز کردن فعالیت، استراتژی‌های مختلف انتخاب بازار هدف، عوامل موثر در انتخاب استراتژی بازاریابی، عملکرد موفقیت آمیز دو شرکت با تقسیم بازار و انتخاب بازار هدف

فهرست مطالب فصل شش تا ده

فصل ششم: پیش‌بینی فروش
تخمین اندازه و سهم بازار، تخمین نیازهای کل بازار، تخمین فروش حقیقی و سهم بازار، روش‌های پیش‌بنی فروش، روش‌های کیفی و کمی پیش‌بنی فروش، مسائل مروبط به پیش‌بنی، کاهش دادن اشتباه‌های پیش‌بینی،ایجاد روش قابل اعتماد، محول کردن مسئولیت‌ها، روندها و گرایش‌ها در پیش‌بینی

فصل هفتم: مدیریت محصولات
موضع‌یابی (جایگاه‌یابی)، توسعه استراتژی‌های موضع‌یابی محصول، درک موضع محصول، رقابت برای اتخاد بهترین موضع، اعلام موضع محصول‌، اجرای طرح، مدیریت آمیخته محصول، آمیخته محصول، اصلاح محصولات، توقف عرضه محصول، افزایش عرضه، مدیریت محصولات جدید، فرایند توسعه محصول جدید، منحنی عمر محصول، منحنی عمر مصرف، نامگذاری، بسته‌بندی، ضمانت‌نامه و خدمات، برند محصول، بسته‌بندی محصول

فصل هشتم: کیفیت ادراک‌شده محصول و ارائه خدمات به مشتریان
جدیدنرین قلمرو در بازاریابی، مفهوم جدید کیفیت، مفهوم جدید خدمات به مشتریان، اهمیت کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان، تاثیر کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان در آمیخته بازاریابی، نقش بخش بازاریابی در کیفیت محصول، مشارکت در بهبود کیفیت، برنامه‌ای برای ارائه خدمات به مشتریان

فصل نهم: تعیین قیمت
اهمیت قیمت در اقتصاد امروز، شرکت، آمیخته بازاریابی، قیمت‌گذاری در انواع مختلف بازارها، ادراکات مشتریان راجع به قیمت و ارزش، تجزیه‌وتحلیل رابطه بین قیمت و تقاضا، فرایند قیمت‌گذاری، موارد خاص در قیمت‌گذاری، استراتژی فیمت‌گذاری برای خدمات

فصل دهم: سیستم و مدیریت توزیع
مدیریت کانال‌های توزیع، سیستم بازاریابی و کانال‌های توزیع، طراحی کانال‌های توزیع، مدیریت روابط کانال‌ها، کانال‌های توزیع اصلی، شبکه توزیع، مدیریت توزیع فیزیکی، اهمیت مدیریت توزیع فیزیکی، توزیع فیزیکی و خدمت به مشتریان، مفهوم سیستم کل توزیع فیزیکی، استفاده استراتژیک از توزیع فیزیکی، وظایف اصلی مدیریت توزیع فیزیکی، مسئولت سازمانی برای توزیع فیزیکی

فهرست مطالب فصل یازده تا سیزده

فصل یازدهم: فعالیت‌های ترفیعی و تشویقی
ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات، روش‌های ترفیع، اهمیت ترفیع در بازاریابی جدید، فرایند ارتباطات، تعیین ترکیب فعالیت‌های ترفیعی و تشویقی، عوامل موثر در ترکیب ترفیع، آمیخته ترفیع و تشویق، تبلیغات و آگهی‌ها، پیشبرد فروش، روبط عمومی، فروش حضوری

فصل دوازدهم: انواع بازاریابی
بازاریابی خود (شخصی)، سازمان، مکان، ایده، خدماتی، ویژگی‌های امور خدماتی، مدیریت بازاریابی خدمات، اینده خدمات، بازاریابی در سازمان‌های غیرتجاری، وسعت بازاریابی غیرتجاری، سازمان‌های غیرتجاری، مفهوم مبادله و بازاریابی در سازمان‌های غیرتجاری، بازارهای موجود در سازمان‌های غیرتجاری، اهمیت بازاریابی غیرتجاری، طرز تفکر سازمان‌های غیرتجاری نسبت به بازاریابی، ایجاد برنامه استراتژیک برای برنامه بازاریابی غیرتجاری

فصل سیزدهم: بازاریابی بین‌المللی
مشکلات بازاریابی جهانی، اهمیت بازارهای جهانی، استراتژی همگانی یا ویژه، تصمیمات عمده در بازاریابی بین‌المللی

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله