کتاب مدیریت بازاریابی ونوس

دانلود کتاب بازاریابی و مدیریت بازار

دانلود خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی ونوس

نام کتاب: مدیریت بازاریابی

نویسنده: احمد روستا، داور ونوس، عبدالحمید ابراهیمی

محتویات آموزشی: خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار نوشته سه استاد

ناشر: انتشارات سمت

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه – مصور

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی سه استاد توسط پارس مدیر ارائه شده است. در صورتیکه ناشر نارضایتی خود را اعلام کند این خلاصه کتاب حذف خواهد شد.

درباره کتاب مدیریت بازاریابی ونوس

کتاب مدیریت بازاریابی تالیف سه استاد برای دانشجویان مدیریت بازاریابی تهیه شده است. این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت بازاریابی» به ارزش ۳ واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، مدیران واحدهای تجاری و صنعتی نیز از آن بهره‌مند شوند.

فصل اول: معرفی بازاریابی
فصل دوم: برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی
فصل سوم: تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی
فصل چهارم: رفتار مصرفکننده
فصل پنجم: تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
فصل ششم: پیش‌بینی فروش
فصل هفتم: مدیریت محصولات
فصل هشتم: کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان
فصل نهم: تعیین قیمت
فصل دهم: سیستم و مدیریت توزیع
فصل یازدهم: فعالیتهای ترفیعی و تشویقی
فصل دوازدهم: انواع بازاریابی
فصل سیزدهم: بازاریابی بین‌المللی