افقی‌سازی در پدیدارشناسی

افقی‌سازی یعنی آنکه پژوهشگر با همه گزاره‌های معنادار یکسان برخورد کند. اگر در مطالعه یک پاراگراف یا یک خط از مصاحبه جمله معناداری وجود داشت باید کدگذاری شود و نباید به این فکر شود که ممکن است این گزاره ربطی به سایر بخش‌های تحلیل ندارد. افقی‌سازی در تمام بازه زمانی کدگذاری و شناسایی گزاره‌های معنادار باید مورد عنایت پژوهشگر قرار گیرد.

پس از آنکه افقی‌سازی و شناسایی گزاره‌ها انجام شد، باید گزاره‌های مترادف و هم معنا یکی شوند و گزاره‌های تکراری حذف شوند. پس از این گام، پژوهشگر باید به گسترش توصیفی و ساختاری متن بپردازد. گسترش توصیفی متن براساس تجربه‌های مشارکت‌کنندگان صورت می‌گیرد. ساختار نیز بر چگونگی تجربه افراد براساس شرایط، زمینه‌ها و اقتضائات اشاره دارد. در پایان باید به یکپارچه‌سازی و ترکیب کدگذاری‌های انجام شده پرداخت. به این ترتیب می‌توان به یک جوهره فراگیر از تجربه زیسته دست یافت.

افقی‌سازی آغاز تحلیل داده‌های پژوهش در تحقیق پدیدارشناسی به شمار می‌رود. در این مرحله باید توضیحات کلامی هر شرکت‌کننده در پژوهش، در ارتباط با مطالب مربوط به پرسش‌های پژوهش، کاملا مورد تحلیل قرار بگیرند. همه اظهارات و توضیحات، اهمیت و ارتباط یکسانی دارند. گزاره‌های مهم بدست آمده واحدهای معنایی آشکاری را برای شرکت‌کنندگان در تحقیق تشکیل می‌دهند. این یک فرایند تکراری است که از ابتدا همراه با اپوخه بکار گرفته می‌شود.

افقی‌سازی در تحلیل پدیدارشناسی

در این گام ابندایی تحلیل داده‌ها، می‌توان برای جلوگیری از انباشت آنها، صرفاً نکات کلیدی معنادار را طرح نمود. در افقی‌سازی براساس انتزاع تجارب مشارکت‌کنندگان براساس الگوی زیر انجام می‌شود.

افقی سازی تجارب مشارکت کنندگان

نمونه افقی سازی تجارب مشارکت کنندگان

روایات توصیفی افق‌ها

منظور از روایات توصیفی افق‌ها همان Descriptive Narratives of Horizons است. در مرحله نخست از یکسان‌سازی افق‌های تجربیات هر شرکت‌کننده واحدهای معنایی ظاهر می‌شوند و در مجموعه‌های متناسب با سوالات پژوهش، با اصطلاحات ویژه‌ای، کدگذاری می‌شوند. به یکی از سوالات خاصی که در طول انواع مصاحبه در تحقیق کیفی بیان گردید، پیوند داده می‌شوند و این کدها با سخنان فرد شرکت‌کننده در پژوهش، تایید و پشتیبانی می‌گردد. نتیجه این مرحله، یک توصیف متنی غنی از تجربیات افراد در حوزه مورد مطالعه می‌باشد.

خلاصه افق‌ها

نسخه‌های تحلیل‌شده و موضوعات در حال حضور را می‌توان در برنامه‌هایی که برای تحلیل روش تحقیق کیفی طراحی شده‌اند مانند نرم‌افزار Maxqda کدگذاری نمود. آنگاه پایگاه داده برنامه مزبور برای منابع هر گروه کدگذاری شده نیز می‌تواند مورد جستجو قرار گیرد که نشان دهنده موضوعات در حال ظهور است. در انتهای کار که انتزاع تجارب همه مشارکت‌کنندگان بدست آمده می‌توان را در یک جدول کلی سازماندهی کرد.

جمع‌بندی

افقی‌سازی (شناسایی گزاره‌ها) و خوشه‌بندی معانی گام‌های فروکاست‌گرایی پدیدارشناسانه در روش موستاکاس محسوب می‌شوند. طی این گام‌ها، مضامین زیربنایی پدیده شناسایی می‌گردد اما این برای شناخت ذات پدیده کافی نیست. برای این منظور باید از «دگرگونی خیال‌انگیز[۱]» استفاده نمود.

منبع: حبیبی، آرش؛ جلال‌نیا راحله. (۱۴۰۱). کتاب پدیدارشناسی. تهران: انتشارات نارون.

3.7 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله