افقی‌سازی در پدیدارشناسی

افقی‌سازی در تحلیل کیفی

منبع: افقی سازی در تحلیل کیفی نوشته آرش حبیبی نشر الکترونیک پارس‌مدیر

افقی‌سازی آغاز تحلیل داده‌های پژوهش در تحقیق پدیدارشناسی به شمار می‌رود. در این مرحله باید توضیحات کلامی هر شرکت‌کننده در پژوهش، در ارتباط با مطالب مربوط به پرسش‌های پژوهش، کاملا مورد تحلیل قرار بگیرند. همه اظهارات و توضیحات، اهمیت و ارتباط یکسانی دارند. گزاره‌های مهم بدست آمده واحدهای معنایی آشکاری را برای شرکت‌کنندگان در تحقیق تشکیل می‌دهند. این یک فرایند تکراری است که از ابتدا همراه با اپوخه بکار گرفته می‌شود.

در این گام ابندایی تحلیل داده‌ها، می‌توان برای جلوگیری از انباشت آنها، صرفاً نکات کلیدی معنادار را طرح نمود. در افقی‌سازی براساس انتزاع تجارب مشارکت‌کنندگان براساس الگوی زیر انجام می‌شود.

افقی سازی تجارب مشارکت کنندگان

نمونه افقی سازی تجارب مشارکت کنندگان

روایات توصیفی افق‌ها

منظور از روایات توصیفی افق‌ها همان Descriptive Narratives of Horizons است. در مرحله نخست از یکسان‌سازی افق‌های تجربیات هر شرکت‌کننده واحدهای معنایی ظاهر می‌شوند و در مجموعه‌های متناسب با سوالات پژوهش، با اصطلاحات ویژه‌ای، کدگذاری می‌شوند. به یکی از سوالات خاصی که در طول انواع مصاحبه در تحقیق کیفی بیان گردید، پیوند داده می‌شوند و این کدها با سخنان فرد شرکت‌کننده در پژوهش، تایید و پشتیبانی می‌گردد. نتیجه این مرحله، یک توصیف متنی غنی از تجربیات افراد در حوزه مورد مطالعه می‌باشد.

خلاصه افق‌ها

نسخه‌های تحلیل‌شده و موضوعات در حال حضور را می‌توان در برنامه‌هایی که برای تحلیل روش تحقیق کیفی طراحی شده‌اند مانند نرم افزار Maxqda کدگذاری نمود. آنگاه پایگاه داده برنامه مزبور برای منابع هر گروه کدگذاری شده نیز می‌تواند مورد جستجو قرار گیرد که نشان دهنده موضوعات در حال ظهور است. در انتهای کار که انتزاع تجارب همه مشارکت‌کنندگان بدست آمده می‌توان را در یک جدول کلی سازماندهی کرد.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله