عملکرد برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP KPI)

شاخص‌های کلیدی عملکرد برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP KPI) شامل سنجه‌هایی است که برای ارزیابی پیامدهای این سیستم استفاده می‌شود. با استفاده از این شاخص‌های می‌توان عملکرد و پیامدهای سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی را ارزیابی کرد.

به طور سنتی، در ارزیابی عملکرد سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، بر شاخص‌های مالی تاکید می‌شد. در این روش تنها عملکرد مالی و نتایج عملکرد گذشته ملاک ارزیابی بود. برخی سازمان‌ها نیز از روش کارت امتیازی متوازن استفاده می‌شود. در این روش عوامل غیرمالی نیز برای ارزیابی عملکرد برنامه‌ریزی منابع سازمان لحاظ می‌شود. پژوهشگران دیگر نیز کوشیده‌اند تا چارچوبی فراگیر از معیارهای کلیدی ارائه شود. هدف آن است تا به طور همزمان و منسجم عملکرد سیستم‌های ERP ارزیابی شود.

برای ارزیابی برنامه‌ریزی منابع سازمان باید مفهوم شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) به درستی درک شود. منظور از شاخص‌های کلیدی عملکرد مجموعه شاخص‌هایی هستند که پیامدها و عملکرد برنامه‌ریزی منابع سازمان را مورد سنجش قرار می‌دهند. بهتر است برای هر یک از شاخص‌ها مقادیر مورد انتظار تعیین شود. پس از آن پیامدها مورد سنجش قرار می‌گیرد و نتایج عملکردی با انتظارات مقایسه می‌شود. از طریق تحلیل شکاف می‌توان ارزیابی درستی از عملکرد برنامه‌ریزی منابع سازمان انجام داد.

شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP KPI)

سان و همکاران (۲۰۱۵) شش مرحله اساسی برای بکارگیری موفقیت آمیز سیستم یکپارچه سازی منابع سازمان شناسایی کرده‌اند:

  • ارزیابی آمادگی سازمان
  • انتخاب پروژه مناسب و پکیج نرم‌افزاری ERP
  • بکارگیری سیستم یکپارچه سازی منابع
  • آمادگی نهایی سیستم یکپارچه سازی منابع
  • ارزیابی عملکرد سیستم یکپارچه سازی منابع ERP

رام و همکاران شش عامل کلیدی موفقیت بکارگیری سیستم یکپارچه سازی منابع سازمان را مدیریت پروژه، مهندسی مجدد فرایند، توسعه و آموزش، سیستم یکپارچه سازی، بکارگیری صحیح و عملکرد سازمانی عنوان کرده‌اند.

ارزیابی عملکرد ERP

شاخص‌های کلیدی عملکرد برنامه‌ریزی منابع سازمان

تشریح مدل مفهومی

براساس این مسان و همکاران برای هر مرحله تعدادی شاخص کلیدی عملکرد (KPI) شناسایی کرده اند. شاخص‌های مالی ،مانند سودآوری تنها نشان دهنده جزئی از شاخص پیشرفت شرکت و آن هم معمولأ برای یک دوره کوتاه‌مدت می‌باشند. سازمان بدون داشتن اطلاعات راهبردی احتمالأ از مسیر رقابتی فاصله بگیرد و در مورد تولید محصول، از دیدگاه استراتژیک، تصمیمات نادرستی اتخاذ نماید. دسترسی به اطلاعات بموقع و مشاهده آن درسراسر بخش‌های سازمان در ایجاد عملیات مفیدتر، فنی تر و حتی استراتژیک نقش اساسی دارد.

این مسأله منجر به برنامه‌ریزی بهتر نیروی انسانی، افزایش کنترل‌های مربوط به موجودی ها، تحویل بموقع کالا، بهبود اساسی درارائه خدمات و… میگردد که در نهایت موجب افزایش رضایت مشتریان می‌شود که باعث تغییرات غیر منتظره در استراتژی سازمان در راستای افزایش سهم ازبازار میگردد. در اینجا است که پتانسیل‌های مشارکت سیستم ERP با اهداف استراتژیک شرکت مرتبط می‌شوند.

خلاصه و جمع‌بندی

از زمان پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان به عنوان یک اقدام پرریسک و پرهزینه، روش‌ها، فنون و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های مدیریتی اجرای این سیستم بطور گسترده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. بیشتر تحقیقات موجود در ارتباط با ERP، برروی فاکتورهای مؤثر در اجرای موفق ERP متمرکز شده‌اند. با این وجود به چگونگی اندازه‌گیری منافع و آثار استراتژیک اجرای آن کمتر توجه شده است. در این مقاله شاخص‌های اصلی ارزیابی پیامدهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی شناسایی شد.

برای موفقیت در دستیابی به پیامدهای مورد انتظار از این سیستم بهتر است پیش از پیاده‌سازی موارد مهمی مورد بررسی قرار گیرد. در واقع عملکرد این سیستم نیازمند زمینه‌هایی در سازمان است. شاخص‌های حیاتی موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان باید در نظر گرفته شوند. در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت این سیستم به پیامدهای مورد انتظار دست یاید.

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای ارزیابی عملکرد یک سیستم در سازمان استفاده می‌شود. بنابراین عوامل کلیدی پیامدهای برنامه‌ریزی منابع سازمان، مجموعه عواملی برای ارزیابی عملکرد این سیستم است. برنامه‌ریزی منابع سازمانی به سیستمی گفته می‌شود که کلیه منابع سازمان اعم از کالا، نیروی انسانی، ماشین‌آلات، فضا و هر گونه منبع دیگر را از طریق اتوماسیون و یکپارچه کردن تمام فرآیندها مدیریت موثرتری نمایند وامکانات لازم را جهت برنامه‌ریزی استفاده بهینه تر از این منابع فراهم کنند.


دانلود ادبیات پژوهش برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری برنامه‌ریزی منابع سازمان به صورت فایل ورد همراه با رفرنس فارسی و انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی: منابع فارسی ۱۴۰۱ و منابع لاتین ۲۰۲۲

تعداد صفحات: ۴۹ صفحه با فونت لوتوس و فاصله خط ۱.۳

نکته: اگر به پارس‌مدیر اعتماد دارید خرید انجام دهید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله