کتاب تحقیق در عملیات نرم

عنوان: کتاب تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مساله)

نویسنده: عادل آذر، فرزانه خسروانی و رضا جلالی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوع فایل: چاپی و کاغذی

تعداد صفحات نسخه چاپی کتاب : ۳۶۴ صفحه

تعداد فصول نسخه چاپی کتاب : ۱۲ فصل

معرفی کتاب تحقیق در عملیات نرم

فصل اول: تحقیق در عملیات نرم

روش‌های مدل‌سازی سنتی، ماهیت تحقیق در عملیات نرم، مسائل آشفته و رویکردهای نرم، پارادایم‌ها، روش‌شناسی‌ها و روش‌ها در علم مدیریت، نگاشت پیشرفت‌های علم مدیریت، پارادایم بهینه‌سازی، پارادایم تفسیری و پارادایم انتقادی، رویکردهای ساختاردهی به مساله (PSM)

فصل دوم: متدولوژی‌های سیستم‌های نرم

خاستگاه نظری، کاربرد و الگوریتم سیستم‌های نرم SSM، مراحل مختلف روش سیستم‌های نرم: تعریف موقعیت، تعریف بنیادین از سیستم، ایجاد مدل مفهومی، مقایسه مدل مفهومی با دنیای واقعی و برنامه تغییرات برای بهبود و توسعه.

فصل سوم: روش سودا SODA

تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک، مفروضات رویکرد سودا شامل عملگرایی، تاکید بر فردگرایی و تاکید بر شناخت. نقاط قوت رویکرد سودا، نقاط ضعف رویکرد سودا، مبانی نظری سودا، رویکردهای روش سودا و کارگاه‌ها در رویکرد سودا.

فصل چهار: استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه

فرایند استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه JOURNEY Making، درک موقعیت، نقش‌های مشارکت‌کنندگان، ساخت نقشه‌های شناختی فردی، ترکیب نقشه‌های شناختی، رسم نقشه‌های استراتژی، تحلیل استراتژی‌های نوظهور، استراتژی‌سازی، ایجاد مجموعه گزینه‌ها و سناریوها، مقایسه گزینه‌ها و سناریوها، تحلیل نتایج مقایسه، ارائه پیشنهاد.

فصل پنج: رویکرد گزینه استراتژیک

خاستگاه و کاربردها، پویایی شناسی رویکرد گزینه استراتژیک، شیوه شکل‌دهی، طراحی، مقایسه‌ای و انتخابی، ارائه جعبه ابزار برای رویکرد گزینه استراتژیک.

فصل شش: تحلیل استواری

عدم اطمینان و تصمیم‌گیری، انعطاف و استواری، استواری آینده چندگانه، شیوه‌های انجام تحلیل استواری، نوع دوم تحلیل استواری، روش‌های استوارسازی، روش ساخت‌یافته و تحلیل استواری مشارکتی، استراتژی استوار، تفاوت استراتژی استوار با دیگر استراتژی‌ها.

فصل هفت: نگاشت شناختی

تاریخچه، تعریف ایجاد و فرایند نگاشت شناختی، آماده‌سازی، ایجاد عبارات، ساختاربندی عبارات، ارائه مجدد عبارات، تفسیر نقشه‌ها، کربرد نگاشت‌ها.

فصل هشت: تئوری درام و تحلیل تقابلی

تئوری بازی، مدل بازی، توسعه مدل، از تئوری بازی به تئوری درام، یک تئوری بر پایه معضلات، اصول تئوری درام، تحلیل تقابلی، راه‌اندازی مدل، افراد، کارت‌ها و سناریوها، میز مذاکره، راه‌های دستیابی به مدلی بر مبنای واقعیت، تعریف موقعیت، بازی‌های تکی و سناریوی تهدیدآمیز، سناریوهای دیگر، فرایند مدل‌سازی، تغییر خواسته‌ها و اولویت‌ها، بلوف، حل و فصل مذاکره، استفاده از تحلیل تقابلی.

فصل نه: مدلسازی ساختاری-تفسیری

فصل ده: تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد

فصل یازده: فرایند تحلیل شبکه

فصل دوازده: تکنیک دیمتل

در صورتیکه خلاصه کتاب تحقیق در عملیات نرم را نیاز دارید در زیر همین مطلب، در قسمت بیان دیدگاه، درخواست خود را با ذکر دلیل مطرح کنید. در صورتی که درخواست‌ها زیاد باشد خلاصه این کتاب با رعایت حقوق ناشر به سایت اضافه خواهد شد.

4.2 5 رای ها
امتیازدهی به مقاله