پرسشنامه برند

دانلود انواع پرسشنامه برند (نام و نشان تجاری) همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

پرسشنامه ارزش ویژه نام تجاری مدل آکر

پرسشنامه شخصیت نام تجاری جنیفر آکر

پرسشنامه برند لوکس

پرسشنامه مدگرایی و برند فشن

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه تجربه برند

پرسشنامه هویت برند

پرسشنامه تصویر ذهنی برند

پرسشنامه تاثیر خانواده بر ارزش برند

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه برند (نام‌ونشان تجاری)

برند (نام‌ونشان تجاری) موضوع بسیار مهمی بر هر کسب‌وکاری است. بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند و گروه فروش در پی شکار مشتریان تازه بود ولی در دیدگاه امروزی؛ بازاریابی یعنی رشددادن مشتری یعنی توجه به رضایتمندی وی و کیفیت از دیدگاه وی در نهایت امروزه هنر بازاریابی آن است که مشتریان یک سازمان در داخل همکار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار سازمان باشد امروزه متعهدکردن مشتری به نام تجاری جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

پرداختن به مقوله وفاداری و مطالعه وفاداری به نام و نشان (مارک) و وفاداری مشتریان توسط افراد زیادی بسط و گسترش داده شد. همچنین پرسشنامه برند در هر یک از مقالات متفاوت و متنوع است.

وفاداری به نام تجاری  ذهنیت مثبتی را در اذهان شنونده ایجاد می‌کند. هرکسی از یک دوست خوب، همسر و یا همکار خوب توقع دارد که به او وفادار بماند. در اغلب موارد وفاداری از روابطی سرچشمه می‌گیرد که طرفین رابطه هر دو برنده باشند. دیک و باسو تعامل نگرش و رفتار وفاداری را با طبقه بندی از مفهوم نگرش نسبی و حمایت مستمرو تکرار شده به صورت زیر شرح می‌دهند: وفاداری، وفاداری ساختگی، وفاداری نهفته و عدم وفاداری. یکی از شرایط وفاداری، توجه به کیفیت و ارزش اعتماد ارائه شده است، سپس تصمیم گیری.این وفاداری نتیجه‌ای از عملکرد هماهنگ بین نگرش نسبی بالا و حمایت مستمرتحت عنوان مفهومی است که الیور (۱۹۹۷) برای وفاداری ارائه داده است.

ادبیات پژوهش مدیریت برند

فصل دو مدیریت برند شامل ارزش ویژه برند، شخصیت برند، هویت برند، وفاداری برند و … به صورت فایل ورد همراه با منابع فارسی و لاتین

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله