آموزش تکنیک ویکور VIKOR

دانلود اصل مقاله ویکور VIKOR

نام فایل: اصل مقاله ویکور

نویسنده : سرافیم اپریکویک و زنگ

تهیه و تنظیم : پارس مدیر

محتویات:

دانلود مقاله سرافیم اپریکویچ و زنگ : مقایسه تاپسیس و ویکور

دانلود مقاله بازنگری تکنیک VIKOR توسط زنگ

 توضیح در مورد تکنیک ویکور

تکنیک ویکور یک روش تصمیم گیری چندمعیاره برای حل یک مسأله تصمیم گیری گسسته با معیارهای نامتناسب (واحدهای اندازه گیری مختلف) و متعارض توسط اپریکویچ و زنگ ایجاد شده است. کلمه ویکور بر برگرفته از نام صربستانی VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje به معنای بهینه سازی چند معیاره و حل سازشی یا Multi-criteria optimization & compromise solution است. این روش برای بهینه سازی چند معیاره سیستم های پیچیده توسعه یافته است. این روش روی دسته بندی وانتخاب از یک مجموعه گزینه ها تمرکز داشته و جواب های سازشی را برای یک مسأله با معیارهای متضاد تعیین می کند، به طوری که قادر است تصمیم گیرندگان را برای دستیابی به یک تصمیم نهایی یاری دهد. در اینجا جواب سازشی نزدیکترین جواب موجه به جواب ایده آل است که کلمه سازش به یک توافق متقابل اطلاق می گردد. این جواب سازشی یک شاخص رتبه بندیچند معیاره بر اساس نزدیکی به جواب ایده آل را مطرح می سازد.

آموزش تکنیک ویکور در فایل اکسل

ویکور در اکسل

یک فایل آموزش تکنیک ویکور همراه با مثال کاربردی در نرم افزار اکسل تهیه شده است. گزارش و تفسیر عملیات انجام شده در فایل ضمیمه ارائه شده است. مساله حل شده به صورت کامل در اکسل کدنویسی شده است. اگر فکر میکنید یک کتاب مفصل ارائه شده اینطور نیست. یک جزوه ساده و کاربردی آموزش ویکور در اکسل است که در ۵ گام تکنیک ویکور را آموزش داده است.

10000 تومان – خرید

دانش را مرزی نیست و همیشه نکاتی برای آموختن هست، آرش حبیبی